Lokalna zajednica – za nas, zbog nas

Protekle nedjelje, u okviru aktvnosti Mini grant, Forum lijeve inicijative i mladi iz Zenice organizovali su seminar pod nazivom „Lokalna zajednica – za nas, zbog nas“. Učesnici seminara imali su priliku slušati predavanja na teme „Uloga čovjeka u lokalnoj zajednici i njhov odnos prema njoj“, i „Saradnja građana, NVO sektora i političara u lokalnoj zajednici“.

Rezultat seminara jeste i inicajtiva prema gradskoj upravi grada Zenice o tome da se pruži prilika i osigura pronalazak posla za djecu, štićenike doma bez roditelja koji napuštaju dom zbog starosnog ograničenja. Ukoliko bi se ova inicijativa implementirala, djeca bi dobila priliku da uz osiguran posao i egzistenciju, na pravi način prođu kroz jedan turbulentan period u životu.

Forum lijeve inicjative u narednom periodu i dalje nastavlja realizaciju projekata mladih širom Bosne i Hercegovine u okviu aktivnosti Mini grant.

 

Zdravlje za sve

U Konjicu, 09.11.2017. godine je održan okrugli sto “Zdravlje za sve”. Na okruglom je učestvovalo preko 30 osoba, a prisutnima su se obratile i Edita Sulejmanović, članica Kantonalne organizacije FOŽ SDP BIH Kantona Sarajevo, zatim Ifeta Ćesir-Škoro, potpredsjednica FOŽ SDP BIH i predsjednica Kantonalne organizacije HNK.

Jedna od govornica na okruglom stolu je bila i dr. Selma Jakupović koja je istaknula da je zdravlje ono o čemu trebamo najviše voditi brigu i naglasila da bi savremena medicina trebala biti fokusirana upravo na preventivu.

Tribinu je moderirala predsjednica OO SDP BIH Konjic, Amra Subašić, a prisutne je pozdravio i predsjednik OO SDP BIH Konjic, Mustafa Alikadić.

Završena prva FLI Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti

Tokom šest mjeseci, 23 polaznice i polaznika su pohađali Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.

Akademija je obuhvatala VI modula na kojima su polaznice i polaznici proučavali neke od sljedećih teme: demokratski procesi i položaj žena, žene na tržištu rada, zdravlje, roditeljstvo, zaštita djece, političke vještine.

Akademija se odvijala u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Jahorini. Posljednjim modulom, koji se održao od 10 – 12. novembra 2017. godine na Jahorini, učesnici i učesnice su naučili kako kreirati javne politike, pronaći uzrok i rješenje problema, identifikovati preporuke te iste zagovarati u praksi. Izrada policy briefa će ujedno biti jedan od zadataka koje će raditi nakon Akademije, a koje će Forum lijeve inciijative objaviti na svojoj zvaničnoj web stranici.

Po završetku Akademije direktorica Foruma lijeve inicijative, Pekić Jelena je održala motivacioni govor i uručila certifikate polaznicama i polaznicima. Prilikom uručenja certifikata, svi učesnici i učesnice su iskazali svoje oduševljenje edukacijom, i spremnost na daljnje usavršavanje i osnaživanje. Nakon dodjele upriličeno je kratko druženje.

Kafa s vijećnicima u Jablanici

Forum lijeve incijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme realizuje projekat „Kafa sa .vijećnicima“. Mladi vijećnici i vijećnice organizuju druženje u svojim lokalnim zajednicama sa ciljem direktne komunikacije sa građanima i građankam iz svoje lokalne zajednice ,o problemima sa kojima se svakodnevno susreću.

 

U četvrtak, 09.11.2017. godine, u Jablanici, mladi vijećnik i vijećnica Ismet Lulić i Sedina Halebić su organizovali druženje sa građanima i građankama opštine Jablanica. Događaju su prisustvovali i predsjednik OO SDP BiH Jablanica Damir Šabanović, predsjednik KO SDP BiH HNK Zoran Mikulić i generalni sekretar SDP BiH Irfan Čengić. Kafa je protekla u ugodnoj atmosferi i razgovoru uz zanimljive priče, dobre komentare i mnogo kvalitetnih pitanja.

Mladi iz Jablanice realizovali projekat: „Mladi su sadašnjost, ne budućnost”

Mladi iz Jablanice u saradnji sa Forumom lijeve inicijative, u nedjelju 05.11.2017. godine realizovali su projekat „Mladi su sadašnjost, ne budućnost”. Projekat se realizuje uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske, a u okviru aktovnosti Mini grantova.

Cilj aktivnosti projekata jeste omladinski aktivizam i uključivanje mladih u političke procese. Stečeno znanje primjenjeno je kroz radionicu o omladinskom aktivizmu, gdje su mladi analizirali probleme u Jablanici uz predstavljanje praktičnih koraka ka njihovom rješavanju.

Krajnji rezultat edukacije su definisani projekti koji bi se trebali naći u Budžetu Općine Jablanica, kao i incijative koje će uskoro biti pokrenute, a koje imaju za cilj poboljšanje svakodnevnog života u općini Jablanica.

Završena edukacija mladih na temu: Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susjedstvu: Investiranje u mladi ljudski kapital

Fondacija Max van der Stoel i Forum lijeve inicijative  ovaj vikend u Sarajevu realizirali su edukaciju iz programa za mlade nazivom Future of Social Democracy in Europe and its Neighbourhood: Investing in young human capital / Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susjedstvu: Investiranje u mladi ljudski kapital.

Dvije paralelne grupe od ukupno 33 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, imale su priliku razmijeniti iskustva i od domaćih i gostujućih trenera iz Holandije kroz vježbe, igre simulacije i otvorene diskusije učiti o načinima razvoja strategija za riješavanje društvenih problema.

Cilj edukacije je osnaživanje mladih za društveno političko djelovanje kroz edukaciju iz oblasti izrade strategije aktivističkog djelovanja, definisanja ciljeva, identifikovanja ciljnih grupa, swot analize i analize stakeholder-a; kroz edukaciju o načinima i modelima organizovanja aktivista i aktivistica za političku akciju. Također, važan segment edukacije je bilo učenje o metode pregovaranja i lobiranja uz primjere uspješne prakse iz Evrope i svijeta.

Lideri koji kontrolišu svoja osjećanja stvaraju atmosferu pravičnosti i povjerenja

Liderstvo i timski rad je bila tema trećeg modula Akademije socijalne demokratije, koji je održan proteklog vikenda u Brčkom. Učesnici i učesnice su imali priliku slušati sjajna predavanja eminentnih stručnjaka iz date oblasti Miloša Đajića, Krunislava Vidića i Dragana Močevića.

Tokom dva dana Akademiji razgovarali su o liderstvu danas, izazovima liderstva u političkim partijama, osnovama timskog rada, komunikaciji u timu, elementima liderstva. Imajući u vidu da su učesnici i učesnice društveno politički aktivni, poseban naglasak je dat na temu upravljanja političkim organzacijama sa stanovišta liderstva.

 

Učesnike i učesnice očekuje još jedan modul Akademije, kao i nove teme i izazovi kada je u pitanju njihov dalji aktivizam.

Diskriminacija nad ženama sa invaliditetom

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme i Forumom žena iz Zeničko-dobojskog kantona je realizovao Okrugli sto pod nazivom „Diskriminacija – sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom“.

Cilj okruglog stola je bio da se učesnice upoznaju sa problemima u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini, a sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom koje veoma često nailaze na različite vidove diskriminacije u društvu. Sa druge strane, okrugli sto je bio i prilika da socijaldemokratkinje preispitaju svoje stavove i pokrenu konkretne aktivnosti sa ciljem sprečavanja dalje diskriminacije žena sa invaliditetom.

Okrugli sto je otvorila Jasminka Šehić, predsjednica KO FOŽ SDP BiH ZDK koja je prisutne pozdravila, a zatim je riječ prepustila potpredsjednici FOŽ SDP BiH, Marini Mujkanović. Izlaganje na datu temu Diskriminacije je održala potpredsjednica FOŽ SDP BiH i FLI aktivistica Selma Lučkin.

Okrugli sto je održan 13.10.2017. godine u prostorijama Doma kulture Maglaj kojem je prisustvovalo preko 35 učesnica.

Završen drugi modul Akademije socijalne demokratije

Tokom drugog modula Akademije socijalne demokratije, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja dr. sc Seida Masnice o političkoj komunikaciji, zatim Adnana Rondića o PR-u  u politici, spinovanju i populizamu.  U nastavku predavanja, o samom pojmu i  elementima političkog spektakla učesnici/ce su diskutovali sa dr.sc Nerminom Mujagić.

Treći dan II modula Akademije, započet je predavanjem o online odnosima sa javnošću, a nakon toga se razgovaralo o kreiranju političke poruke prije i tokom kampanje. Referent za ovu oblast je bio Dragan Močević.

Drugi modul Akademije socijalne demokratije održan je proteklog vikenda od 13. do 15. oktobra 2017. godine u Neumu.

Zašto mladi odlaze iz BiH?

Proteklog utorka realizovan je još jedan Mini grant kojim Forum lijeve inicijative daje podršku omladinskim organizacijama širom Bosne i Hercegovine.  Mladi iz Visokog su iskoristili sredstva iz Mini granta i organizovali tribinu u velikoj sali Općine Visoko na temu „Zašto mladi odlaze iz BiH?“ Predavači na tribini su bili: Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine , Damir Mašić, zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Damir Filipović, vijećnik u opštini Ilijaš.

Nakon što su predavači iznijeli trenutne probleme zbog kojih mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, pokrenuta je diskusija oko mogućih rješenja poput razvoja efikasnijeg tržišta rada i povećanja zaposlenosti mladih, osiguranja uslova stambenog zbrinjavanja mladih i uvođenje sistema efikasnijeg obrazovanja mladih.

Tribini je prisustvovala i direktorica Foruma lijeve inicijative, te je iskoristila priliku da istakne važnost pokretanja diskusija na temu odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i na taj način, zajedničkim razgovorima nastojati pronaći riješenja da se zaustavi taj negativni trend.

Mini grant: Šta ja imam od toga?

Početkom oktobra u Brezi, održana je edukacija na temu „Šta ja imam od toga?“. Edukaciju su organizovali mladi iz Breze u sklopu Mini granta koji Forum lijeve inicjative realizira uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske. Učesnici edukacije imali su priliku učiti o tome kako pomoći svojoj lokalnoj zajednici kroz djelovanje u strankama, na javnim funkcijama i također djelovanjem u nevladinim organizacijama. Smatra se da je glavni problem to što mladi rastu sa pogrešnim stavovima i stereotipima, i da očekuju da im neko kaže šta trebaju činiti. Predavači na edukaciji su bili Damir Filipović, vijećnik u Općinskom vijeću Ilijaš, Dejan Šćepanović, vijećnik u Općinskom vijeću Visoko i Amila Dedić, Institut za razvoj mladih KULT.

Prisutni su ocijenili da u Bosni i Hercegovini ne postoji adekvatna saradnja između nevladinog sektora i političkih stranaka, te da je jačanje takve saradnje potrebno kako bi društvo prosperiralo.

Tokom radionice prisutni su naučili na koji način kroz omladinski aktivizam mogu pomoći svojoj lokalnoj zajednici.

Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susjedstvu: Investiranje u mladi ljudski kapital

Fondacija Max van der Stoel i Forum lijeve inicijative i u 2017. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom

 

Future of Social Democracy in Europe and its Neighbourhood: Investing in young human capital

Budućnost socijaldemokratije u Evropi i susjedstvu: Investiranje u mladi ljudski kapital

 

Cilj edukacije je osnaživanje mladih za društveno političko djelovanje! Kako to planiramo postići: kroz edukaciju iz oblasti izrade strategije aktivističkog djelovanja, definisanja ciljeva, identifikovanja ciljnih grupa, swot analize i analize stakeholder-a; kroz edukaciju o načinima i modelima organizovanja aktivista i aktivistica za političku akciju. Također, proći ćemo metode pregovaranja i lobiranja uz primjere uspješne prakse u Evropi i svijetu.

Kad? Gdje?

3.- 5 novembar 2017., Sarajevo.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve mlade do 35 godina starosti.

Rok za prijavu?

Rok za prijavu je 20 oktobar 2017. godine, a prijaviti se možete putem linka: https://docs.google.com/forms/d/1hHHaG9o0EyAdH89p3QayyEaMJLRxV54MV2mikPCScEc/edit

 Troškove prevoza, hrane i smještaja pokrivaju organizatori.

Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.