Entries by FLI

KOLIKO ZNAMO O 14 TAČAKA EVROPSKE KOMISIJE O BIH?

U Sarajevu je u subotu, 4. jula, uz poštivanje preporučenih higijensko-epidemioloških mjera održana konferencija Kluba mladih lidera/ki na temu: “Koliko znamo o 14 tačaka Evropske komisije o  Bosni i Hercegovini?”. Na konferenciji govorili su mladi dužnosnici/e na višim i lokalnom nivou vlasti. Panelisti/ce su u interakciji s polaznicima i publikom razmjenjivali mišljenja o dosadašnjim odnosima […]

INICIJATIVA O PRAVNO NEVIDLJIVOJ DJECI – SISTEMSKI RIJEŠITI PROBLEM PROSJAČENJA

Nermin Deljkić, vijećnik u Općinskom Vijeću Tešanj, FLI aktivista i ujedno član Kluba mladih liderki i lidera, podnio je inicijativa sistemsko rješavanje problema prosijačenja i prisilnog rada malodobne djece na području općine Tešanj. U nastavku teksta pročitajte njegovu inicijativu! Oko 24.000 djece u BiH u dobi od pet do 14 godina prisiljeno je raditi, navodi […]

Negativne ekonomske posljedice Corona virusa „COVID-19“

Pandemija prouzrokovana Corona virusom „COVID-19“, ostavila je globalne ekonomske i socijalne posljedice u svijetu, te izazvala lokalne poremećaje u poslovanju i funkcionisanju privrednih sektora, institucija, zajednica i društva u cjelini. Mnoge zemlje u razvoju rade sve na jačanju međunarodne saradnje, te žurno traže pomoć od svjetskih sila, kako bi u što većoj mjeri sačuvale domaću […]

Predstavljena javna politika „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Forum lijeve inicijative je u petak, 19.  juna, organizirao promociju javne politike „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“ autora mr.sc. Faruka Hadžića. Glavni cilj politike je prikazati kako je moguće od ideje i razmišljanja doći do konkretne inicijative i izmjene zakona, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg ekonomskog razvoja. Autor je u […]

Amela Jusufović: Društvo za jednokratnu upotrebu

Čitajući i listajući beskrajne naslovnice svjetskih i domaćih medija, poznatih ličnosti i na kraju pojedinaca/ki, u modi je brinuti o okolišu hashtagom na društvenim mrežama i prefiksom eko i bio. Boravak u prirodi pod plaštom eko i bio zabluda, većini je posjeta eko selu i eksploatisanom prirodnom području koji je pretrpio toliki antropogeni uticaj da […]

Proizvodnjom hrane ublažiti posljedice ekonomske krize

Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojena je incijativa FLI aktiviste Muamera Mekića, a tiče se poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo i kojim gazduje Općina Stari Grad. Inicijativom je predviđena dodjela zemljišta poljoprivrednicima i onima koji to žele postati. Načelnik će sa Službom za privredu, Službom za imovinsko – […]

Miloš Đajić: Tik tok u političkoj kampanji

TikTok je tokom pandemije Covid 19 bila aplikacija koja je najviše puta preuzeta i sa najvećim povećanjem broja korisnika i korisnica. O TikTok – u sam prvi put čuo, a gde drugde nego na Spark.Me konferenciji prošle godine. Lars Silberbauer nas je pitao ko koristi TikTok? U velikoj sali sa preko 400 mesta samo nekoliko ruku se podiglo. U pauzi nakon predavanja sam je instalirao i […]

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2020

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2020. Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku Kalevi Sorsa fondacije iz Finske. Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti imate priliku da razmijenite iskustva, unaprijedite svoja znanja i […]

Društveni aktivizam

Aktivizam predstavlja nenasilan način borbe za podizanje svijesti i rješavanje problema određene grupe ljudi ili cjelokupnog društva. Aktivizmom se skreće pažnja na ugroženu populaciju, njihove probleme i na rješavanje istih. Cilj samog aktivizma jeste da preko aktivnosti uspije da unaprijedi stanje, podigne svijest, zaštiti određenu grupu, spriječi nasilje, sve u zavisnosti o kojem tipu aktivizma […]

Prvi modul programa “Političko osnaživanja žena” se odgađa zbog novonastale epidemiološke situacije

Poštovani/e, želimo Vas obavijestiti da se održavanje prvog modula programa “Političko osnaživanja žena” odgađa zbog novonastale epidemiološke situacije. Zbog sigurnosti i zdravlja učesnika/ca koje nam je na prvom mjestu slijedit ćemo preporuke Vlade KS i Kriznog štaba. Također želimo saopštiti da uslijed velike zainteresovanosti i odgode prvog termina ostavljamo otvorenim rok za prijave do sljedećeg […]

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u programu „Političko osnaživanje žena“. Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Krajnji cilj Programa jeste naglasiti značaj inicijativa kao ključnog alata za rješavanje socio-ekonomskih problema (sa naglaskom […]

Regionalna konferencija u Skoplju i finalni modul ProgWeb akademije

Uspješno je okončana prva generacija Regionalne akademije ProgWeb u kojoj je učestvovao Forum lijeve inicijative zajedno sa drugih šest fondacija sa prostora Zapadnog Balkana. Regionalna akademija je realizirana uz podršku Međunarodnog Olof Palme centra i Međunarodne fondacije Center party. Zajedno s trećim, a ujedno i posljednjim modulom, održana je i Regionalna konferencija u Skoplju u […]