Entries by FLI

Uspješno okončana online Politička škola 2020

U periodu od 23. do 30. novembra 2020. godine Forum lijeve inicijative je u suradnji s partnerima Friedrich-Ebert-Stiftung BiH održao je ovogodišnju Političku školu u online formatu. S učesnicima i učesnicama razgovarali smo, i nama, na do sada neuobičajen način – online. Politička škola trajala je ukupno pet dana i svaki dan su obrađene po […]

Razgovori o multikulturalizmu

Forum lijeve inicijative u suradnji s fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske organizuje dvodnevnu online edukaciju na temu Mulitikulturalizam – model budućnosti. Edukacija će se održati 8. i 9. decembra 2020. godine, putem Zoom platforme. Oba dana edukacije počinju u 17 h i završavaju u 19:10 h. Pozivamo sve mlade osobe političke, građanske i NVO aktiviste […]

Uvođenje sistema “E-beba”

Uvođenjem sistema “E-beba”, roditeljima na području Grada Gračanica omogućiti će se prijavljivanje bebe na jednostavan način Kada dobiju dijete, roditelji koji žive na prostoru u Federacije BiH treba da upišu dijete u matičnu knjigu rođenih, te da prijave prebivalište i zdravstveno osiguranje djeteta. Sve ovo iziskuje hrpu papirologije, posjetu više nadležnih institucija kao i sate […]

Da li su naši lični podaci zaštićeni zakonom?

Koliko često u životu dajemo svoje lične podatke, poput imena i prezimena, adrese, jedinstvenog matičnog broja ili kopije ličnih dokumenata koje sadrže ove podatke da bi ostvarili neko pravo ili izvršili neku obavezu? Često ih dajemo po automatizmu, ne razmišljajući da li osoba koja ih traži ima pravo na to i ne informišući se u […]

Održan okrugli sto na temu ujednačavanja porodiljskih naknada

Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH bila je tema okruglog stola održanog jučer 9. novembra  u Sarajevu. Uvodničari  na okruglom stoli bili su autori/ce istoimene politike Malik Garibija, Hamza Pecar i Vesna Hasanović, a koja je kreirana prošle godine u sklopu regionalnog projekta Kreiranje praktičnih politika uz podršku Westminster fondacije za demokratiju. Poražavajući je podatak da […]

Proteklog vikenda održan trening „Povrat demokratije“

U periodu od 6. do 8. novembra 2020. godine na Jahorini održan je treninga „Povrat demokratije“ u organizaciji Foruma lijeve inicijative u saradnji sa fondacijom za Evropske progresivne studije (Foundation for European Progressive Studies – FEPS) i fondacijom Max van der Stoel (Foundation Max van der Stoel – FMS). Trening „Povrat demokratije“ fokusirao se na […]

Modernizacija malih lokalnih zajednica

Modernizacijom i uvođenjem većeg stupnja online načina rada, male lokalne zajednice imaju priliku da se ravnopravno bore sa velikim lokalnim zajednicama u 21. stoljeću. Ako tokom pojave korona krize, ima nešto pozitivno, to je sigurno da se velika većina poslova može raditi online od kuće. Veliki broj ljudi je tokom noći iz realnog prešao u […]

Javni poziv na učešće na Političkoj školi

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative pozivaju sve mlade osobe od 18 do 30 godina starosti, istaknute mlade lidere/ke, te predstavnike/ce organizacija civilnog društva da se prijave na Političku školu koju ove godine organizujemo u online formatu. Sudjelovanjem na programu, imate priliku da razmijenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko […]

Okrugli sto „Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH“

Forum lijeve inicijative u suradnji s partnerima organizuje okrugli sto na temu “Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH”. Okrugli sto će se održati u ponedjeljak, 9. novembra 2020. godine, na Grbavici u Međunarodnom centru za djecu i omladinu, s početkom u 15 h. Panelisti i panelistkinje na ovom okruglom stolu bit će: Malik Garibija, Vesna Hasanović […]

Vanjska politika BiH odraz (ne)uspjeha

Vanjska politika jedne države predstavlja izuzetno koristan alat za ostvarivanje i zaštitu njenih političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih interesa. Države pristupaju međunarodnim organizacijama, sporazumima, konferencijama, a sve u cilju da se, aktivnim vođenjem vanjske politike, svrstaju u pozitivne tokove međunarodnih odnosa. Naravno, nemaju sve države jednake materijalne i druge resurse, a samim time ni jednake […]

Inicijativa o sufinansiranju boravka djece samohranih roditelja u privatnim predškolskim ustanovama na području Općine Tešanj

Na prijedlog aktivistice Foruma lijeve inicjative i članice Kluba mladih liderki i lidera Mirele Buljubašić, u Općinsko vijeće Tešanj, 1. oktobra, upućena je Inicijativa za sufinansiranje boravka djece samohranih/samostalnih roditelja u privatnim predškolskim ustanovama na području ove Općine. Općina Tešanj ima jednu od najnižih prosječnih plaća u Federaciji BiH, a izdvajanje za boravak jednog ili […]

Ženski sport = muški sport

„Ženski sport izraz je prava na ravnopravnost i slobodu svih žena u preuzimanju kontrole nad svojim tijelima i javnom sudjelovanju u sportovima, bez obzira na nacionalnost, dob, invaliditet, spolnu orijentaciju ili vjeru.“ Deklaracija Europskoga parlamenta nakon Izvještaja ženskih klubova o ženama i sportu (2003.)   Sport može biti održiv u društvenoj sredini ako je dostupan […]