Entries by FLI

Radna posjeta predstavnika Foruma lijeve inicijative partnerskim organizacijama u Beogradu

Predstavnici Foruma lijeve inicijative boravili su u dvodnevnoj posjeti  Beogradu, gdje su se sastali sa predstavnicima Centra modernih veština, Fondacije Centar za demokratiju,  Fondacije Friedrich Ebert u Srbiji i Centrom za edukaciju Demokratske stranke. Posjeta organizacijama je realizovana uz podršku Regionalnog programa Nacionalnog demokratskog instituta, sa ciljem razmjene znanja i iskustva u oblasti političkog obrazovanja, […]

Drugi javni poziv: Trening trenera za političku školu socijalne demokratije

DRUGI JAVNI POZIV za učešće u programu                                   TRENING TRENERA ZA POLITIČKU ŠKOLU SOCIJALNE DEMOKRATIJE   Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme organizuje program Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije. Ovim programom želimo osnažiti djelovanje mladih aktivista i aktivistica prije svega u lokalnoj zajednici, koji su oprijedeljeni za socijalnu demokratiju. Poziv za učešće u programu […]

Preporučujemo publikacije

Pravo na rad i zaštita radničkih prava među najkrupnijim su problemima iz oblasti ljudskih prava u BiH. Problemi postaju veći spoznajom da se ne radi samo o pojedinačnom kršenju radničkih prava nego o jednom sistemskom i sistematskom kršenju ovih prava kao rezultatu matrice po kojoj se razvija ova i ovakva BIH. Radnici su objektivno marginalizirani, […]

Poziv na konferenciju: “Dijalog o socijaldemokratiji”

Poziv na konferenciju «Dijalog o socijaldemokratiji: Promišljanja, ideje, stavovi i pitanja o socijaldemokratskoj ideologiji i aktuelnoj politici u Bosni i Hercegovini» Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Forumom sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH organizuje konferencije pod nazivom: «Dijalog o socijaldemokratiji: Promišljanja, ideje, stavovi i pitanja o socijaldemokratskoj ideologiji i aktuelnoj politici u Bosni i […]

Javni poziv: Trening trenera za političku školu socijaldemokratije

Forum lijeve inicijative u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizuje program Trening trenera za Političku školu socijalne demokratije. Ovim programom želimo osnažiti djelovanje mladih aktivista i aktivistica prije svega u lokalnoj zajednici, koji su oprijedeljeni za socijalnu demokratiju. Poziv za učešće u programu je otvoren za sve mlade, studente i studentice, radnike i radnice, aktiviste […]

Novi Direktorij donatora u BiH

Mreža za izgradnju mira je pripremila osmo izdanje Direktorija donatora koji podržavaju aktivnosti organizacija civilnog društva u BiH. Ova je zajednička aktivnost CRS-a i Caritasa BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno koji je podržan od USAID-a. Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Direktorij […]

U Hrvatskoj pokrenuta inicijativa o izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija

Udruženje Transparency International Hrvatska (TIH) oglasilo se saopštenjem javnosti kojim pozdravlja inicijativu Ministarstva financija Republike Hrvatske da se pristupi izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija. Time će se, smatraju u TIH-u, ojačati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija prema opštoj javnosti, a posebno poreznim obveznicima. TIH u saopštenju ocjenjuje da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljno […]

Javni poziv za programsku oblast “Zagovaračke inicijative”

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje program malih grantova “Budi promjena!”. Program malih grantova (PMG) je namijenjen jačanju aktivnog građanskog učešća i uključenju pojedinaca i grupa u društvene promjene u zajednicama u kojima žive, kao i za osposobljavanje organizacija civilnog društva (OCD) sa posebnim naglaskom na organizacije u […]

Poziv za Regionalnu školu tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 18. do 29. novembra 2013. godine. Regionalna škola tranzicione pravde je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja […]

BiH dobila mrežu poslovnih anđela i Business Start-up Accelerator

Od danas svi mladi koji imaju ideju, a nemaju sredstava i vještina za njenu realizaciju mogu aplicirati kroz projekt BIZOO – Business Start-up Accelerator (www.bizoo.ba) i dobiti sve to na jednom mjestu. Ono po čemu je ovaj projekt drugačiji od ostalih je to što će mladima kroz njega biti osigurana mentorska podrška uspješnih poslovnih ljudi, ali […]

Saradnja Foruma Lijeve Inicijative i Motivatora

U organizaciji Udruženja za razvoj civilnog društva Motivator, 11. juna 2013. godine u prostorijama Biznis centra Opštine Centar Sarajevo, održana je jednodnevna radionica pod nazivom „Osnove projektnog menadžmenta.“ Cilj radionice je bio upoznati prisutne sa osnovama projektnog mendžmenta i funkcionisanja samog Udruženja. Radionici je prisustvovalo oko 20 mladih ljudi zainteresovanih da se aktivno uključe u […]