Edukacija

Jedan od ključnih prioriteta djelovanja Foruma lijeve inicijative jeste politička edukacija i trening namjenjen svim ciljnim grupama udruženja.

Prednosti neformalnog obrazovanja postaju sve više prepoznatljive u društvu, a kompetencije, znanja i vještine učesnika koji pohađaju seminare, edukativne programe i treninge postaju priznate i pozitivno vrednovane od strane neposrednih poslodavaca, radnih kolega i kolegica, drugova i drugarica, uopšteno od strane cijele okoline. Naformlano obrazovanje predstavlja značajnu i kvalitetnu referencu za dalji profesionlani i lični razvoj svakog pojedinca, a naročito mladih ljudi.

Svjesni uloge i značaja neformalnog obrazovanja, Forum lijeve inicijative će svoje programsko opredjeljenje za političkom edukacijom i treningom, realizovati kroz slijedeće aktivnosti: stipendiranje, organizacija seminara, konferencija, okruglih stolova, predavanja, radionica, priprema informativne i promotivne kampanje namijenjene edukaciji šire javnosti, izdavačka djelatnost…