Aldin Kolar uputio inicijativu o besplatnim udžbenicima

Aktivista Foruma lijeve inicijative Aldin Kolar je u svojoj MZ – Grbavica I, 14.11.2019. godine, uputio usmeno i pismeno prijedlog za dopunu nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u oblasti obrazovanja za sufinansiranje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola od 1-9 razreda.
Upućeni prijedlog Aldin je temeljio na osnovu odluke Skupštine Kantona Sarajevo donjete 15.7.2019. godine kojom se usvaja Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, kao i zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi finansijski osnov, kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo za školsku 2020/21. godinu. Za realizaciju ovog projekta potrebno je da se uključe i sve općine u Kantonu Sarajevo i učestvuju u sufinansiranju besplatnih udžbenika.
Zbog činjenice da je svake školske godine sve manje upisanih prvačića padom nataliteta, ali i migracije stanovništva, Forum lijeve inicijative pozdravlja ovu ali i sve ostale inicijative koje baštine socijaldemokratske vrijednosti.
Osnovne škole su važan faktor odgoja i obrazovanja svakog djeteta, a školski udžbenici su izvori znanja. BiH je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koji je međunarodni dokument i sadrži univerzalne standarde, koji se moraju omogućiti svakom djetetu. U članu 28. Kovencije se navodi da se treba osigurati obavezno i besplatno školovanje.

Panel diskusija i prezentacija studijskog istraživanja o ulozi predškolskog obrazovanja

Tokom protekle sedmice, 5. novembra 2019. godine u Mostaru je održana panel diskusija i javna prezentacija analize studijskog istraživanja na temu “Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi”. Ova studija je urađena u partnerskoj saradnji Foruma lijeve inicijative sa fondaciojm Friedrich Ebert.

Na panel diskusiji se razgovaralo o aktuelnim problemima sa kojima se suočava predškolski obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Učesnici na panel diskusiji su bili: Ismet Lulić, Nikolina Obradović i autorica istraživanja Borjana Miković.

Da je ova tema veoma važna pokazao je i veliki broj prisutnih građana, ljudi iz struke kao i predstavnika predškolsko-odgojnih ustanova iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Drugi susret Kluba mladih liderki i lidera – Studentski rad i aktivizam u BiH

Tokom prethodnog vikenda u Tuzli, uspješno je završen drugi susret programa mentorstva za mlade, u okviru Kluba mladih liderki i lidera a u partnerskoj suradnji sa Olof Palme međunarodnim centrom. Susret je realizovan u vidu konferencije na temu „Studentski rad i aktivizam u BiH“. Pored konferencije realizovana je ulična akcija na kojoj su učesnici konferenciji podijelili letke i upoznali građanke i građane Tuzle o Studentskom radu u BiH kao i nacrtu zakona o Studentskom radu u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem radi federalna zastupnica Lana Prlić.

Na ovoj konferenciji mladi vijećnici/ce, zastupnici/ce, aktivisti/ce su učestvovali na panel diskusiji sa predstavnicima nevladinog sektora i akademske zajednice tokom koje su razgovarali o problemima studentskog rada, studentskom statusu, studentskom aktivizmu, problemima sa kojim se studenti suočavaju u Bosni i Hercegovini.

Također jedna od tema panela o „Studentskom radu u BiH“ je bio i nact zakona o studentskom radu koji je uputila federalna zastupnica SDPa BiH Lana Prlić a koji možete pogledati ovdje: www.fli.ba/javne-konsultacije/

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom radu u BiH“ su:

Irhana Čajdin, Admir Čavalić, Đorđe Praštalo, Samir Avdić

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom aktivizmu“ su:

Amela Kišić, Asja Dizdarević, Merisa Okanović, Erna Delić i Nermin Deljkić

 

U Kupresu uručeni certifikati trećoj generaciji polaznika i polaznica FLI Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci, polaznici i polaznice su imali priliku da pohađaju Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti 2019, koju organizuje Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme iz Švedske i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Mogućnost da razmjenjuju iskustva te unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje, učesnici i učesnice su imali/e kroz šest modula, a neke od tema su bile: demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonodavni okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešće žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost te političke vještine.

Akademija se odvijala u Zenici, Sarajevu, Ključu i Kupresu. Na posljednjem modulu koji se održao u Kupresu, zajedno smo učili i diskutovali o vrstama i oblicima rodnozasnovanog nasilja, izradi i zagovaranju politika, te se kroz praktičan rad na odabranu temu radilo na pronalasku uzroka problema i prezentovanju mogućih rješenja uz korištenje osnovnih alata pri izradi dokumenta javne politike. Ono što nas posebno veseli jeste spremnost svih učesnika I učesnica na veći angažman te što su prepoznali, upravo, Forum lijeve inicijative kao partnera i podršku u budućem radu i aktivnostima.

Po završetku Akademije, svima su uručeni certifikati za uspješno završenu Akademiju uz poruku da nastave raditi na svom neformalnom obrazovanju, da nadograđuju svoje znanje i usavršavaju stečene vještine, te da nastave sa radom u svojim zajednicama i taj optimizam prenose na druge.

Poziv na konferenciju: Studentski rad i aktivizam u Bosni i Hercegovini

Pozivamo mlade osobe iz Bosne i Hercegovine da prisustvuju konferenciji na temu „STUDENTSKI RAD I AKTIVIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI“ koja će se održati u Tuzli 26.10.2019. sa početkom u 10 sati u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, ulica Klosterska bb.

Budi dio konferencije koja će okupiti mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz organizacija civilnog društva, akademske zajednice i politike. Razgovaramo o temama kako regulisati studentski rad sa ciljem unapređenja studentskog standarda i aktivizma.

Očekuju vas dvije panel diskusije:

Studentski rad u Bosni i Hercegovini i

Studentski aktivizam.

Agenda

9:30-10:00 Registracija učesnika i učesnica

10:00-12:00 Panel I – STUDENTSKI RAD U BOSNI I HERCEGOVINI

12:00-12:30 Finger food i kafe pauza

12:30-14:00 Panel II – STUDENTSKI AKTIVIZAM

14:30-15:00 Ulična akcija –Studentski rad

Broj mjesta je ograničen. Molimo da dolazak potvrdite na mail: info@fli.ba do 24.10.2019.

Završen prvi ciklus treninga – Političko osnaživanje žena

Tokom prethodna dva vikenda, u tri kantona u Bosni i Hercegovini (SBK, KS, TK), održan je prvi edukativni trening u okviru programa Političkog osnaživanja žena, koji Forum liijeve inicijative realizuje u saradnji sa Olof Palme centrom. Cilj programa je osnaživanje lokalnih aktivistkinja kroz kreiranje i upućivanje inicijativa unutar svoje lokalne zajednice.

Kroz interaktivni niz predavanja, sa mentoricama, analizirana je legislativa u oblasti rodne ravnopravnosti, alati zagovaranja i komunikacije s lokalnom samoupravom te načini upućivanja inicijativa ka gradskim/općinskim vijećima, kao važnom faktoru demokratizacije društva.

Najvažnija tema treninga bila je provesti aktivistice u navedena tri kantona, kroz proceduru pokretanja inicijative (kome se obratiti, s kim komunicirati, kako uključiti NGO, kako pregovarati) nakon čega su, kroz praktični dio treninga, definisale teme inicijativa koje će u narednom periodu, kroz komunikaciju sa vijećnicima/vijećnicama uputiti u procedure.

Učesnice su istakle da su ovakvi treninzi od velikog značaja za aktivistkinje koje su u direktnoj komunikaciji s građanima/kama i njihovim problemima na terenu, te da im pomažu da taj protok informacija olakšaju, na relaciji građani/ke – izabrani vijećnici/ce, ali i da osnaže organizaciju i potpomognu izgradnju njih kao budućih nositeljica promjena.

Ovo je bila prva faza programa Političkog osnaživanja žena, koju realizuju FLI i Olof Palme centar te je najavljen niz aktivnosti u okviru edukacije i osnaživanja žena u lokalnim zajednicama širom BiH.

Javni poziv za autora/icu politike na temu „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta).

Prilikom izrade prijedloga teze važno je navesti ekonomske, socijalne i političke ciljeve podsticaja i državne pomoći u funkciji ekonomskog razvoja. Akcenat bi se trebao stavljati na raspodjeli dobara u drušvtu, te efikasnosti stabilnog ekonomskom razvoju.

Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 07. oktobar 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 20. decembar 2019.

Upite o visini honorara kao i detaljne informacije možete dobiti na kontakt telefon: + 387 33 612 529. Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Završena deveta Regionalna konferencija “Vučko”

Osmog septembra 2019. godine, ozvaničen je završetak devete Regionalne konferencije „Vučko 2019“ u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Foruma lijeve inicijative. Regionalna konferencija „Vučko 2019“ je i ove godine okupila političku progresivnu mladež iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te je za cilj imala jačanje njihove saradnje, učenja i razmjene iskustava koja su značajna za društveno-politički angažman mladih.

Tema ovogodišnje konferencije „Vučko 2019“ bila je „Evropski projekt na Zapadnom Balkanu“, a konferencija je protekla u periodu od 4. do 8. septembra 2019. godine.

Regionalnu konferenciju „Vučko 2019“ su otvorili Jelena Pekić – direkotorica Foruma lijeve inicijative i Peter Hurrelbrink – direktor fondacije Friedrich Eber Stiftung u BiH. Tema uvodnog panela bila je „Zapadni Balkan i njegov značaj za EU“ kojeg je moderirao Adnan Ćerimagić, a panelisti i panelistkinje u bili/e su Nikoloaos Tzifakis, Alexandar Mosgoreanu, Virpi Turnen i Valentina Šarčević.

Tokom prvog panela govorilo se na temu „Nova evropska dinamika! Čemu se može nadati regija Zapadnog Balkana?“, a čiji su panelisti  bili Irfan Čengić (SDP BiH), Maja Videnović (DS Srb.), Folernc Saho (SP Alb.), te Davor Vuletić – bivši savjetnik člana Predsjedništšva BiH i predsjenik Skupštine Vanjskopolitičke inicijative BH.

Tema drugog panela bila je „Vanjske politike WB 6 – Usklađenost sa EU?“, a učešće u njemu uzeli su panelisti/kinje Domagoj Hajduković, Jasmin Hasić i Nedžma Džananović-Miraščija, a drugim panelom moderirao je Đorđe Tomić iz Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci.

Treći panele otvorio je moderator Adnan Rondić, novinar na Al Jazeera Balkans, sa temom „Energetska geopolitike i EU integracije Zapadnog Balkana“. O ovoj temi govoriči su Sead Turčalo, dekant Fakulteta političkih nauka UNSA i Marko Đurišić iz Socijaldemokratke stranke Srbije, te Zastupnik u Parlamentu. Ujedno sa trećim panelom zaključen je prvi dan Regionalne konferencije.

U petak 6. septembra  učesnici i učesnice su od 10:00 do 12:00h imali turističku šetnju gradom Sarajevom, a koja je podrazumijevala obilazak političkih i historijskih lokacija, kao što su: Vijećnica, Sebilj, Kazandžiluk, Katedrala Srca Isusova, Saborna crkva, Vječna vatra, te u konačnici i zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Četvrti i peti panel „Vučka 2019“ održani su u Swiss hotelu u Sarajevu. Tema četvrtog panela bila je „Saradnja između zemalja Zapadnog Balkana u procesu EU integracije“. Ovim panelom moderirao je Nebojša Lazarević, a panelisti i panelistkinje bili su Jelena Mitrović (SDP CG) i Amer Kapetanović – šef politčkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju.

„Perspektiva iz Brisela prema Zapadnom Balkanu“ je bila tema petog panela kojim je moderirala Aleksandra Tomanić, direktorica Evropskog fonda za Balkan. Diskutantkinja petog panela bila je Delara Burkhardt, članica Evropskog parlamenta i Saša Magazinović Zastupnik u Parlamentu i član Predsjedništva Partije evropskih socijalista.

Posljednji dan Regionalne konferencije „Vučko 2019“ sastojao se od tri panela: „Ko su agenti promjene – Organizacije civilnog društva?“, „Ko su agenti promjene – Mladi?“ i „Ko su agenti promjene – Poslovna zajednica i privreda?“. Prvim panelom moderirala je Anida Šabanović, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BH, a učesnici su imali priliku slušati i komunicirati sa sljedećim panelistima: Nebojšom Lazarevićem, Aleksandrom Tomanić i Arsenom Baukom. O tome da li su agenti promjene mladi, u drugom panelu posljednjeg dana konferencije, govorile su Mirna Jusić, Gazela Pudar Draško i Ardita Vejseli. Moderator ovog panela bio je naučni saradnik Friedrich Ebert Stiftunga, ujedno i jedan od organizatora, Nermin Kujović.

„Vučko 2019“ završio je trećim panelom tog dana o čijoj temi su govorili Amer Kapetanović, šef političkog odjela u Vijeću za regionalnu saradnju i Milica Uvalić, profesorica ekonomije na univerzitetu u Peruđi. Posljednji moderator ovogodišnje konferencije bio je Faruk Hadžić sa Univerziteta u Tuzli, koji je ujedno i zatvorio konferenciju zahvaljujući se svim učesnicima/ama na aktivnom učešću.

Treći modul socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti – Ključ

Proteklog vikenda, Forum lijeve inicijative je uz podršku međunarodnog centra Olof Palme održao treći modul Socijademokratske akademije rodne ravnopravnosti.

Treći modul je održan u Ključu, a tema ovog modula je bila „Žene na tržištu rada“. Cilj modula je bio upoznati učesnice i učesnike akademije o neravnopravnosti i položaju žena na tržištu rada, izazovima sa kojim se suočavaju te na koji način je moguće pristupiti i sistemski riješiti problem rodne neravnopravnosti na tržištu rada u našem društvu.

Učesnice i učesnici su slušali izlaganja ekspertica Jelene Močević, Besime Borić, Karoline Leaković i Amele Omić, te su razgovarali o mnogim temama vezanim za žene na tržištu rada kao što su ekonomsko osnaživanje žena, zakon o radu u BiH, međunarodnim ILO standardima, sindikalnim organizacijama žena, rodno odgovornom budžetiranju te mobingu i diskriminaciji na radnom mjestu.

Regionalna akademija „Progressive politics in Western Balkan“

Proteklog vikenda u Sarajevu održan je prvi modul regionalne akademije „Progressive politics in Western Balkan“. Ova akademija održana je uz podršku Olof Palme međunarodnog centra i Centre Party International Foundation a u suradnji fondacije Boris Divković i partnerskih organizacija Forum lijeve inicijative, Progres Institut, Fondacija Kemal Stafa, Centar modernih veština  i Partia Sociodemokrate e Kosoves.

Učesnici akademije su mladi članovi socijaldemokratskih i liberalnih političkih partija koji su i imali priliku slušati predavanja i participirati u radionicama na teme: Socijaldemokratija i liberalizam – šta imaju zajedničko?; Politički sistem Zapadno Balkanskih zemalja; Uvod o razvoju i kreiranju politika; Javni nastupi i komunikacija politika kroz debate; Prezentiranje politika kroz javne forume i debate; Važnost ljudskih prava i pristup u političkom aktivizmu; Feminizam i ravnopravnost spolova; Šta je populizam i kako mu se suprotstaviti te geopolitički pogled na liberalno-socijalne pokrete.

Predavači na akademiji su bili: Dušan Spasojević sa fakulteta Političkih nauka iz Beograda, Aleksandar Spasov i Toshe Zafirov iz Progresivnog instituta za socijaldemokratiju, Brahim Kajević i Jasmina Mrso iz fondacije Boris Divković, Mia Immelback iz Centre party internatonal foundation, Dajana Bakić iz Otvorenog centra Tuzla, Milos Đajić iz Centra modernih vještina, Milosz Hudun iz Projekta Poljska te Sead Turčalo i Sarina Bakić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Cilj ove akademije je edukacija i osnaživanje mladih u njihovim političkim partijama i organizacijama za bolju i konkretniju participaciju u procesu donošenja odluka.

Pored radionica i predavanja učesnici su na akademiji napravili pripremu za izradu nacionalnih projekata u svojim zemljama a koje će razviti kroz naredna dva modula ove akademije koji bi se trebali održati u Beogradi i Skoplju.

Javni poziv za autora/icu politike na temu DJECA BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje Forum lijeve inicijative želi honorarno angažovati autora ili autoricu javne politike koja će tretirati tematiku DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI.

Dati posao uključuje izradu dokumenta politike po FLI metodologiji zajedno sa izradom sažetka politike. Prijava na oglas treba da sadrži prijedlog sadržaja javne politike i osnovne teze iz date oblasti a koje će biti obrađene u dokumentu (na maximalno 2 stranice word dokumenta). Uz prijavu dostaviti CV kao i pregled urađenih politika i studija u prethodnom periodu. Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom u datoj oblasti.

Krajnji rok za prijavu na oglas je 26. juli 2019. godine. Rok za izradu finalnog dokumenta javne politike je 1. novembar 2019.

Sve prijave slati na mail: info@fli.ba Za više informacija kontakt telefon: + 387 33 612 529

Neigbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu

Proteklog vikenda, od 28. do 30. juna Forum lijeve inicijative učestvovao je na radnom sastanku u organizaciji fondacije Max van der Stoel i Fondacije za Europske progresivne studije koji je održan u Beogradu. Radni sastanak je nazvan „Neighbourhood Dialogue – Dijalog u susjedstvu“ a prisustvovali su predstavnici iz deset različitih zemalja. Na sastanku se razgovaralo o pozitivnim rezultatima Deepening Democracy projekta koji se realizovao od 2010. – 2018. godine.

Cilj ovog radnog sastanka bila je evaluacija i unaprijeđenje projekata koji će se nastaviti nakon što je uspješno završen ciklus prethodnih projekata. Također sastavni dio bila je i izgradnja mreže i dijaloga između različitih organizacija koje su učestovale u ovom projektu.

Tokom sastanka učesnike su pozdravili Vassilis Ntousas iz FEPS-a i Marina Ohanjanyan iz FMS-a. Nakon uvodnog obraćanja učesnicima su se obratili prof. dr Ivo Josipović i aktivista Dobrica Veselinović koji su razgovarali sa učesnicima o važnosti socijalno-društvenih pokreta i o tome kakvu ulogu civilno društvo i političke partije imaju na tom putu. Drugi dio sastanka fokus je bio na razmjeni iskustava koji su učesnici imali u svojim državama koji je moderirao Bohdan Ferens te i diskusija kako da se unaprijedi i uradi implementacija programa koji su moderirali Hedwig Giusto iz FEPS-a i Danijel Tadić iz FMS-a.