Održan okrugli sto “Zaustavimo sukob interesa”

Danas je, u ponedjeljak 28. septrembra, u jutarnjem terminu održan okrugli sto pod nazivom Zaustavimo sukob interesa. Na okruglom stolu o  govorili su izabrani dužnosnici i dužnosnice: Irfan Čengić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Saša Magazinović zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Jasmin Emrić zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Elmedin Konaković zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i Lejla Brčić bivša ministrica Ministarstva pravde i uprave u Kantonu Sarajevo.

Na okruglom stolu panelisti i panelistice su imali priliku govoriti o postojećim i predloženim zakonskim rješenjima, koja za cilj imaju sprečavanje sukoba interesa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno o problemima u implementaciji Zakona osprečavanju sukoba interesa na niovu BiH, FBiH i Kantona Sarajevo.

U Federaciji sedam godina ne postoji tijelo koje može provoditi zakon jer je nadležnost uzeta Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a nije formirano novo tijelo. Dakle, Vlada FBiH je odbila da ovaj zakon stavi u svoj Program rada iako sam na tome insistirao i to je preporuka u Mišljenju Evropske komisije – kazao je poslanik u Parlamentu FBiH Irfan Čengić.

Prisutni na ovom okruglom stolu imali su priliku uputiti pitanja izabranim dužnosnicima/ama na ovu temu.  Okrugli sto je održan u organizaciji Foruma lijeve inicjiative uz pomoć Westminster fondacije za demokratiju.

U novom formatu održana regionalna konferencija pod nazivom “Going green means local!”

Da li smo spremni da se uhvatimo u koštac s klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu? Da li su lokalne zajednice važne pri rješavanju problema klimatskih promjena? O ovim pitanjima i sličnim temama prvi dan regionalne konferencije govorili su Radovan Nikčević (Regional Cooperation Council), Branislava Jovčić (Balkan Green Energy News), Mirela Holy (bivša ministrica Ministarstva okoliša, Zagreb), Vedad Suljić (REIC Sarajevo), Igor Kalaba (Centar za okoliš Banja Luka), Damir Nikšić (zastupnik u Skupštini KS), Irfan Cengic (zastupnik u Parlamentu FBiH).

Na drugom „online danu“ regionalne konferencije imali smo priliku slušati o tome koje su to najbolje ideje i prakse lokalnih zajednica sto se tiče njihovog angažmana u rješavanju problema klimatskih promjena. Također govorili smo o finansijkim izazovima lokalnih zajednica pri suočavanju s klimatskim promjenama te njihovim kapacitetima da odgovore na ovaj problem. O ovim temama govorili/e su: Sonja Stamenkovska (Mayor of Makedonska Kamenica), Nihad Harbaš (NLogic Advisory), Antoaneta Ivanova (Balkan Green Foundation), Melani Furlan (Green Energy Cooperative – Zagreb), Beata Paroczai (European Bank for Reconstruction and Development i Ivan Kardum (AMPnet Company Zagreb). Moderatorica dvodnevnih panela bila je Marina Ridjic, AlJazeera Balkans.

Ukupno je govorilo preko 15 panelista i panelistica iz pet država regiona iz sektora privrede, politike i organizacija civilnog društva o tome šta lokalne zajednice mogu učiniti kada govorimo o održivom razvoju s ciljem sprečavanja klimatskih promjena.

Čitava dvodnevna konferencija je emitirana uživo na kanalu FES BiH, a koju možete pronaći na sljedećim linkovima: https://www.youtube.com/watch?v=heoecM7c2xI, https://www.youtube.com/watch?v=KpYmrtyerzQ.

Regionalna konferencija „Going green means local“ realizirala se uz podršku fondacije Friedrich Ebert Stiftung BiH.

Završena Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti 2020

U periodu od 25. do 27. septembra u Sarajevu, održan je posljednji, finalni susret ovogodišnje Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Na finalnom susretu učesnici i učesnice su imali priliku čuti i razmijeniti mišljenja i stavove s aluministima i aluministicama Socijademokratske akademije rodne ravnopravnosti, odnosno učesnicima/ama koji su ovu akademiju pohađali prethodnih godina.

Također, razgovarali su s predstavnicima međunarodnih organizacija o mogućnostima intenziviranja saradnje između aktivista/ica i nevladinog sektora. O ovoj temi razgovarali su s Nerminom Kujovićem, naučnim saradnikom u fondaciji Freidrich Ebert Stiftung BiH. O društvenim mrežama i političkoj komunikaciji putem istih, imali su priliku razgovarati s mladim zastupnikom u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfanom Čengićem.

Politička komunikacija i rodna ravnopravnost – šta je to i zašto je važno znati  ispravno politički komunicirati, Izrada strategije komuniciranja sa medijima, Kako napraviti političku poruku – izgradnja „priče“ teme su koje su ovogodišnji učesnici i učesnice Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti prošli/e s medijskim trenerom i novinarom Aleksandrom Hršumom.

U nedjelju učesnicima i učesnicama su dodjeljeni certifikati za učestvovanje na sedam modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Nadamo se da će znanja stečena na  Akademiji moći primijeniti u svom budućem radnom ili aktivističkom angažmanu te da će i dalje učestvovati na edukacijama ovakvog tipa koje organizuje Forum lijeve inicijative. Finalni susret Akademije održan je uz pomoć Međunarodnog Olof Palme centra.

Održan prvi Policy Talks

U partnerstvu s fondacijom Friedrich Ebert Stiftung proteklog petka, 18. septembra, održan je prvi Policy Talks – potpuno novi format razgovora o javnim politikama. Na Policy Talksu predstavljeno je pet javnih politika koje mogu pomoći lokalnim zajednicama u narednom periodu. U nepuna dva sata autori/ce su na jako inspirativan, sažet i nadasve zanimljiv način prezentirali analize iz raličitih domena društvenog života te dali preporuke koje se mogu implementirati na lokalnom nivou. Politike koje su predstavljene su: Energetska efikasnost u BiH autora Faruka Hadžića, Inkluzivne lokalne zajednice autorice Irme Efendić Adžajlić, Ekonomija u postpandemijskom vremenu autora Ajdina Kahrovića, Javni radovi u lokalnoj zajednici autora Malika Garibije i Otvorenost lokalnih samuprava autora Samira Avdića.

Cilj ovih politika i analiza jeste da identifikuju probleme u Bosni i Hercegovini iz odabranih oblasti te svim nivoima vlasti ponude rješenja i prekoporuke. Pored predstavljanja analiza, prisutni su bili i izabrani dužnosnici – Neira Avdibegović Dizdarević i Irfan Čengić, koji su dali svoj osvrt i komentirali navedene analize.

Događaj je organizovan uz poštivanje preporuka nadležnih institucija, a koje su u vezi s SARS-CoV-2 virusom. Građani i građanke su događaj mogli pratiti putem naših Facebook stranica i putem Zoom aplikacije. Također prisutni su mogli postaviti pitanja prezentatorima/cama politika.

Održan posljednji modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 11-13. septembra 2020. godine, realizovao V i VI modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020.

Teme petog modula bile su: Rezolucija UN 1325 Žene, mir sigurnost – Koncept ljudske sigurnosti, posljedice nasilja u porodici na djecu – film uz diskusiju, vrste i oblici rodno zasnovanog nasilja te nasilje u porodici: oblici, karakteristike, posljedice i mehanizmi za sprečavanje. O ovim temama u sklopu V modula govorile su psihologinja Branka Petković Pejović i Danka Tadić koje su i pored teorijskog dijela modula održale i radionicu s učesnicima i učesnicama Akademije.

Naredni, odnosno VI modul Akademije, održao se u nedjelju, a njegova tema bila je analiza i izrada javnih politika. O ovoj temi govorio je Miroslav Živanović iz Centra za ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Živanović je  kroz diskusiju i razgovor predstavio s kojim se izazovima suočavaju autori javnih politika, zašto njihova svrha treba da bude praktična i koje mogućnosti one nude.

Učesnici i učesnice su zajedno s edukatorom prošli i kroz radionice o identifikacija tema za javne politike te radionice o načinima zagovaranja javnih politika. Šestim modulom završila je i ovogodišnja Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti, a učesnicima i učesnicima će certifikati o učešću biti dodjeljeni na narednom finalnom susretu.

U Konjicu održan četvrti modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020

Tema IV modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020 bila je Žene na tržištu rada koji je Forum lijeve inicijative organizovao u saradnji sa Međunarodnim Olof Palme centrom u period od 21. do 23. august 2020. godine u Konjicu.

Modul je počeo motivacijskim treningom koji je bio odličan uvod za naredni dan, rezervisan za naše referente i referentice koji su sa učesnicama i učesnicima razgovarali o sljedećim temama: Ekonomsko osnaživanje žena, Ekonomske prilike i neprilike u BiH, Zakoni o radu u BiH, Zakon o ravnopravnosti spolova BiH sa aspekta radnih odnosa, Međunarodne norme, ILO standardi, Sindikati i sindikala organizovanost žena.

Mobing i diskriminacija, Sigurnosna kultura te Rodno odgovorno budžetiranje su teme o kojima se diskutovalo i praktično primjenjivalo naučeno u nedjelju te su naši učesnici i učesnice dobili sve potrebne informacije gdje i kako bi naučeno trebali implementirati uz podršku edukatora i edukatorica na modulu.

U Sarajevu održan treći modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020

Uloga i uticaj žena na politički dijalog bila je tema III modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020, koji je Forum lijeve inicijative organizovao u saradnji sa Kalevi Sorsa iz Helsinki (Finska) proteklog vikenda, 7–9. augusta 2020. godine na Ilidži (Sarajevo).

Modul je otvorila Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata (ZDR), koja je sa učesnicama i učesnicima razgovarala na temu Borba za ženska prava – nekad i sada

Vildana Džekman, fondacija CURE, je dala smjernice i naglasila sa kojim se izazovima suočavaju žene aktivne u političkom životu govoreći na temu Unutarstranačka participacija, komunikacija sa građanima i organizacijama civilnog društva iz ženske perspektive. BiH je zemlja koja se opredijelila da ide putem koji vodi ka Europskoj Uniji te su nam primjeri dobre prakse uvijek potrebni i dobrodošli. Na istu temu kao i Vildana, ali iz perspektive Finske i EU, govorila je naša gošća iz Helsinki, Maria Makynen, projektna menadžerica, Työväen Sivistysliitto TSL.

Kroz diskusiju i razgovor svoje iskustvo u političkom životu o stereotipima i normama koji dominiraju javnom sferom te diskriminaciji žena u političkom dijalogu podijelite su Selma Hadžihalilović, fondacija CURE Sarajevo i Ženska mreža BiH te zastupnice u TK i KS, Amila Hodžić i Vildana Bešlija.

Pregovori su dio svakodnevnice, ali su za politički život i djelovanje unutar istog veoma važni i potrebno im je pristupati na pravi način. Na ovu temu kroz diskusiju, radionice i simulacije učesnici su radili sa referenticom Anidom Šabanović – Vanjskopolitička inicijativa BH te su sa FLI aktivisticoma Amelom Jusufović, praktično simulirali političke pregovore kroz političke prilike u BiH.

Na Jahorini počela Socijaldemokratska akademija rodne ravnopravnosti 2020

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda, 10-12. jula 2020. godine na Jahorini, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti 2020. Učesnici i učesnice su, sa predavačima i predavačicama te učesnicama iz regije, diskutovali i učili o demokratskim procesima i položaju žena te institucionalnim i zakonskim okvirima za rodnu ravnopravnost.

Modul je otvorila vanjska saradnica Foruma lijeve inicijative za rodna pitanja, Anida Šabanović, koja je ukazala na važnost tema koje su i bit će dio ovih i narednih modula Akademije. Borba za rodnu ravnopravnost traje godinama, ne samo u BiH, nego u svijetu te je uključivanje muškaraca u borbi za ovu tematiku veoma važno, i upravo zato smo ponosni na činjenicu da iz godine u godinu imamo više zainteresovanih učesnika/ca.

Učesnici i učesnice su imali priliku da sa projektnom menadžericom iz UNDP BiH, Lejlom Ramić-Mesihović, više razgovaraju na temu Izborno zakonodavstvo: Žene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Kroz diskusiju, razgovor i radionice svoje iskustvo u političkom životu u regiji su podijelile Jasna Duraković (BiH), Karolina Leaković (Hrvatska), Maja Videnović (Srbija), Sonja Lokar (Slovenija) i Jelena Mitrović (Crna Gora).

Referentica i izvršna direktorica Tuzlanskog otvorenog centra, Dajana Bakić, govorila je na temu Feminizam, LGBT i manjinska prava, a tokom radionice Živa biblioteka, učesnice i učesnici su imali priliku da se više uključe u diskusiju i dobiju odgovore na mnoga pitanja.

Međunarodni dokumenti i standardi rodne ravnopravnosti, kao i Zakon o ravnopravnosti spolova BiH su veoma bitni za postizanje potpune ravnopravnosti u našoj zemlji, kao i gender institucionalni mehanizmi u BiH. Upravo na ovu temu je više informacija pružila Lejla Hodović iz Gender centra FBiH.

Tokom ovog vikenda, ali i kroz naredne module, učesnice i učesnici će imati priliku da razmijene iskustva, unaprijede svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, Žene na tržištu rada i političke vještine, Učešće žena u političkom dijalogu i Žene, mir i sigurnost su neke od tema koje će obilježiti ovogodišnju Akademiju te će po završetku svi učesnici i učesnice koji uspješno prođu edukaciju imati priliku da se upoznaju sa ranijim polaznicima i polaznicama Akademije te njihovim postignućima u periodu nakon iste te će im biti uručeni certifikati za uspješno završenu Akademiju.

KOLIKO ZNAMO O 14 TAČAKA EVROPSKE KOMISIJE O BIH?

U Sarajevu je u subotu, 4. jula, uz poštivanje preporučenih higijensko-epidemioloških mjera održana konferencija Kluba mladih lidera/ki na temu: “Koliko znamo o 14 tačaka Evropske komisije o  Bosni i Hercegovini?”.

Na konferenciji govorili su mladi dužnosnici/e na višim i lokalnom nivou vlasti. Panelisti/ce su u interakciji s polaznicima i publikom razmjenjivali mišljenja o dosadašnjim odnosima BiH sa Evropskom unijom, ali i zaključili da vladajuća struktura ne ulaže dovoljne napore kako bi BiH dobila status kandidata za ulazak u EU. Prisutni su se osvrnuli na nespremnost vlasti na uvođenje transparentnog i efikasnog izbornog sistema, neprovođenje presuda domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava te sporo i neefikasno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa acquis communautaireom. Opća ocjena jeste da aktuelna vlast ne prelazi sa mišljenja na djela te da će proći još mnogo godina dok Bosna i Hercegovina ne dobije status kandidata.

Nakon detaljnog upoznavanja s pomenutih 14 tačaka, polaznici/e programa Kluba mladih lidera/ki su zajedno sa svojim mentoricama, radili na konkretnim inicijativama koje će pokrenuti u lokalnim vijećima i parlamentima. Inicijative obrađuju neki od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a čije ispunjavanje predstavlja uvjet za otvaranje pregovora za članstvo BiH u EU.

Program je realiziran u orgaizaciji Foruma lijeve inicijative uz finansijsku pomoć Međunarodnog centra Olof Palme.

Predstavljena javna politika „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“

Forum lijeve inicijative je u petak, 19.  juna, organizirao promociju javne politike „Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja“ autora mr.sc. Faruka Hadžića.

Glavni cilj politike je prikazati kako je moguće od ideje i razmišljanja doći do konkretne inicijative i izmjene zakona, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg ekonomskog razvoja. Autor je u dokumentu inicirao prijedloge o tome, kako napraviti iskorak i sa direktnog načina pomoći i poticaja preći ka indirektnom, uz primjenu poreskih olakšica i ukidanje raznih nameta, što bi u konačnici doprinijelo boljem i kvalitetnijem poslovnom ambijentu, te unapređenju  politike zapošljavanja, odnosno, poslodavac bi zaposlio radnika iz potrebe, a ne zbog ponuđenog poticaja.

Predstavljanju politike značajan doprinos dali su zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Jasmina Zubić i Irfan Čengić koji su ukazali na značaj ovakvog dokumenta. Zastupnici su prisutnima prezentirali sve ono što su do sada uradili kada je u pitanju navedena oblast, te predložili eventualna rješenja s ciljem stimulacije ekonomske aktivnosti.

Nakon predstavljanja politike i obraćanja zastupnika i zastupnice uslijedila je aktivna diskusija popraćena velikim interesovanjem prisutnih. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju na ovom događaju poduzete su sve potrebne preventivne mjere za sigurno održavanje, a također događaj je javno prenošen na našoj Facebook stranici.

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2020

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2020. Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku Kalevi Sorsa fondacije iz Finske.

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti imate priliku da razmijenite iskustva, unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, Žene na tržištu rada i političke vještine, Učešće žena u političkom dijalogu i Žene, mir i sigurnost su teme koje vas očekuju na Akademiji.

Akademija podrazumijeva V modula, koji su navedeni ispod. Kako smo suočeni sa situacijom pandemije i mjerama koje su uvedene od strane nadležnih institucija kada su u pitanju javna okupljanja, o datumima održavanja navedenih modula ćemo naknadno obavijestiti prijavljene učesnike/učesnice. Dosadašnja praksa Foruma lijeve inicijative je bila da se moduli održavaju vikendima te podrazumijevaju fizičku prisutnost, čime je i rad mnogo produktivniji. Nadamo se da ćemo i kroz svih pet navedenih modula, uspjeti organizovati aktivnosti na ovaj način, ali ukoliko budemo morali iste organizovati online, naravno da ćemo o svemu na vrijeme obavijestiti.

 • I i II modul
  Teme: Demokratski procesi i položaj žena
  Institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost
 • III modul
  Tema: Uloga i uticaj žena na politički dijalog
 • IV modul
  Tema: Žene na tržištu rada i političke vještine
 • V modul
  Teme: Žene, mir i sigurnost 

Da bi uspješno završili Akademiju i dobili certifikat, potrebno je da prisustvujete na svim modulima, a moguć je jedan izostanak uz opravdan razlog.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem online linka: https://forms.gle/7cVFjGBWYp98ZM4A8 najkasnije do kraja dana 13. maja 2020. godine. Broj polaznika/ca je je ograničen (20 učesnika/učesnica).

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja, te ukoliko isto ne popunite prijavu ćemo smatrat nepotpunom.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem kontakta: +387(33) 612-529 ili na e-mail: info@fli.ba.

 

Prvi modul programa “Političko osnaživanja žena” se odgađa zbog novonastale epidemiološke situacije

Poštovani/e,
želimo Vas obavijestiti da se održavanje prvog modula programa “Političko osnaživanja žena” odgađa zbog novonastale epidemiološke situacije. Zbog sigurnosti i zdravlja učesnika/ca koje nam je na prvom mjestu slijedit ćemo preporuke Vlade KS i Kriznog štaba.

Također želimo saopštiti da uslijed velike zainteresovanosti i odgode prvog termina ostavljamo otvorenim rok za prijave do sljedećeg petka, 20. marta 2020. godine.

Novi preliminarni termin koji je planiran za održavanje prvog modula je 24-26. april.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i ukoliko imate nekih pitanja molimo Vas da se ne ustručavate da nas kontaktirate!