PRIDRUŽI SE

STRATEGIJI OSNAŽIVANJA MLADIH - YES!!!

RODNE RAVNOPRAVNOSTI

JAČAMO KAPACITETE ZA POSTIZANJE

JAVNIH POLITIKA

BUDI DIO PROCESA IZRADE I ZAGOVARANJA

Politička edukacija

Politička edukacija namjenjena aktivistima i aktivisticama političkih stranaka, organizacija civilnog društva i sindikata; mladima, ženama, studentima, imenovanim i izabranim nosiocima političkih funkcija…

Razvoj javnih politika

Primjenjena politička istraživanja; ispitivanja javnog mnijenja; naučno – istraživački rad; podrška procesima javnih konsultacija i javnih rasprava; konferencije, okrugli stolovi, seminari, savjetovanja.

Politička komunikacija

Opći programi edukacije i treninga u političkoj komunikaciji; produkcija sadržaja namijenjenih pisanim i elektronskim medijima; naučno – istraživački projekti i publikacije; periodične društveno – političke publikacije; savjetovanje.

Aktuelnosti

Pridruži se timu, prijavi se i postani dio Foruma lijeve inicijative.

PARTNERI

PARTNERI

PARTNERI

PARTNERI

PARTNERI

PARTNERI

PARTNERI