Svečana konferencija Foruma lijeve inicijative, održana u subotu 15.12.2018. godine u Sarajevu, okupila je više od 70 učesnika i učesnica, predstavnika/ca partnera i donatora, te aktivista i aktivistica FLI-ja koji su u proteklom periodu učestvovali u programima i aktivnostima udruženja.

Konferenciju je otvorila Pekić Jelena, direktorica Foruma lijeve inicijative, koja se prisutnima zahvalila na podršci u proteklih deset godina i zajedničkoj pozitivnoj energiji zahvaljujući čemu su uspješno provođeni projekti Foruma u oblasti političke edukacije, komunikacije, te izrade javnih politika, sa osnovnim ciljem osnaživanja i promocije ideja i vrijednosti savremene ljevice.

Na konferenciji je prikazan kratki film kojim je prezentovan rad i napredak Foruma lijeve inicijative u proteklih deset godina sa posebnim osvrtom na aktivnosti realizovane u okviru projekta podržanog od strane Međunarodnog centra Olof Palme, te na najznačajnije projekte koji su se realizovali uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta, Fondacije Friedrich Ebert, te Westminster fondacije za demokratiju. Tokom svečanog dijela konferencije, Živanović Miroslavu, prethodnom direktoru udruženja i partnerima dodjejene su zahvalnice za doprinos dosadašnjem razvoju Foruma Lijeve inicijative.

Prisutnima su se obratili i Predrag Puharić, potpredsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative, Saša Magazinović, Lana Prlić i Irfan Čengić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Nermin Kujović iz fondacije Friedrich Ebert. Predstavnici partnera, osvrnuli su se na dosadašnji rad i naglasili ulogu i važnost djelovanja Foruma lijeve inicijative u današnjoj situaciji u kojoj se ljevica nalazi pred brojnim izazovima.

Pored svečanog dijela, konferencija je imala za cilj ponuditi učesnicima i učesnicama mogućnost da, kroz osmišljene i moderirane radionice, ocjene dosadašnje programe i aktivnosti koje je Forum realizovao.

Učesnici i učesnice su imali priliku ocijeniti rad Foruma lijeve inicijative i dati svoje prijedloge za unapređenje rada u narednom periodu. Radionicu je vodila FLI aktivistica Anida Šabanović zajedno sa timom FLI fasilitatora i fasilitatorica.

Ovom prilikom FLI tim se zahvaljuje svim aktivistima i aktivisticama koji su se odazvali pozivu, te predstavnicima partnera koji kontinuirano pružaju podršku Forumu lijeve inicijative.