Udruženje Forum lijeve inicijative je nevladina tink-thank organizacija koja okuplja političke aktiviste i aktivistice lijeve političke orijentacije, aktiviste i aktivistice organizacija civilnog društva i sindikata koji budućnost Bosne i Hercegovine vide u zagovaranju i razvijanju društva utemeljenog na socijaldemokratskim vrijednostima socijalne pravde i solidarnosti. Naši edukativni programi su usmjereni na jačanje kapaciteta mladih i žena za društveno-politički aktivizam.

Protekle sedmice obilježili smo 15 godina djelovanja i predanog rada na polju osnaživanja društvenih aktivista i aktivistica. Uz veliki broj zvanica među kojima su naši/e učesnici/ce programa, treninga i akademija, stručnjaci/kinje, predavači/ce, kreatori/ke javnih politika, lokalni i regionalni partneri proslavili smo postignute rezultate i uspjehe iz 2023. godine.

Prisutnima su se obratili Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative, Seudin Novalić, predsjednik Skupštine udruženja i Lana Prlić, članica Skupštine udruženja uz zahvalnicu svima prisutnima koji su dali svoj doprinos u razvoju Foruma lijeve inicijative, a koji je danas prepoznat kao istaknuta think-tank organizacija u oblasti neformalnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.