Održano strateško planiranje u Zenici

U organizaciji Foruma lijeve inicijative i Olof Palme International…

Strateško planiranje u Sarajevu

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom…