Realiziran prvi trening „Izrada i zagovaranje javnih politika“

U subotu, 23. jula 2016. u Brčkom,  Forum lijeve inicijative…