Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2019

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof…

POZIV: Mala škola ljudskih prava

Fondacija Max van der Stoel iz Holandije, Centar modernih veština…

POZIV za učešće u Političkoj školi 2019

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH, zajedno sa Forumom lijeve inicijative,…