6. Think Tank Korcula School


Predstavnici Foruma lijeve inicijative imali su priliku učestvovati  na šestoj Think Tank Korcula School koja se održala u Cavtatu, a čija tema je nosila naziv “Transforming Politics – Inter -generational dialoge on Gender Equality and Solidarity.

Organizator Korčulanske škole je CEE NETWORK FOR GENDER ISSUES uz partnersku podršku Friedrich Ebert fondacije u Hrvatskoj i međunarodnog centra Olof Palme iz Svedske.

Think Tank okuplja žene i muškarce – progresivne socijaliste i socijaldemokratske lidere sa područja Jugoistočne Europe. Ultimativni cilj Korčulanske škole, jeste upravo da rodna ravnopravnost predstavlja osnovu našim društvima u pogledu demokratije, ljudskih prava ali i u pogledu podijele moći, socijalne pravde i socijalnog blagostanja.

Na panelu je prvi put predstavljena i on line e- learning cours/edukacija o rodnoj ravnopravnosti koji je Forum lijeve incijative razvio uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske.