Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar, pokretanjem Akademije
ravnopravnosti, nastoje stvoriti novu platformu za političko liderstvo i prostor za
udruženo djelovanje zastupnica/ka, liderki/a političkih stranaka i organizacija civilnog
društva.

Ciljevi Akademije ravnopravnosti:
– jačati kapacitete političkih liderki i lidera u oblasti ravnopravnosti spolova i politika
ravnopravnosti deprivilegovanih grupa u BiH, u svrhu unapređenja prava
građanki i građana Bosne i Hercegovine;
– jačati saradnju između donositeljica i donositelja odluka sa predstavnicama i
predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH.
Akademija ravnopravnosti je namijenjena:
– zastupnicama i zastupnicima, tj. poslanicama i poslanicima parlamenata na
kantontalnom, entitetskom i državnom nivou;
– članicama i članovima partijskih organa parlamentarnih političkih stranaka, i
– savjetnicama i savjetnicima političkih lidera i liderki, te ministarki i ministara na
kantonalnom, entitetskom i državnom nivou,koje/i su zainteresovani da jačaju
sopstvene kapacitete i rade na identifikovanju i provedbi konkretnih rješenja koja
će poboljšati ravnopravnost spolova, te položaj deprivilegovanih grupa u našem
društvu.

[button link=”https://www.fli.ba/wp-content/uploads/2015/02/Konkurs_AKADEMIJA-RAVNOPRAVNOSTI_21FEB2015.pdf” target=”_blank” ico type=”icon-text” title=”KONKURS: AKADEMIJA RAVNOPRAVNOSTI 2015” size=”large” color=”red”]