Konferencije su sjajan način da se upoznaju novi ljudi, razmjene lična iskustva i nauče nove stvari. Sa svake konferencije se vraćam sa većim znanjem o određenoj temi. Krajem prošlog mjeseca sam učestvovao na regionalnoj konferenciji Vučko 2019 koja je održana na Jahorini gdje je tema bila Evropski projekt na Zapadnom Balkanu. Vratio sam se uz novo znanje i bolje spoznaje važnosti EU integracija Zapadnog Balkana. Isti vikend sam otputovao na Akademiju rodne ravnopravnosti održanoj u Ključu gdje se govorilo ovažnosti borbe protiv rodne diskriminacije na tržištu rada.

Regionalna konferencija Vučko je savršena prilika za upoznavanje progresivnih mladih ljudi uz slušanje i učestvovanje u diskusiji sa raznim ekspertima i ljudima koji se bave temom koja je određena te godine, što je u ovom slučaju bio Evropski projekt Zapadnog Balkana. Budući da me interesuju međunarodni odnosi, geopolitika, EU i NATO,ova tema je bila savršen izbor za mene. Osim dobrih predavača ono što je konferenciju učinilo još boljom su pojedinačna izazovna i provokativna pitanja učesnika čega sigurno nije bilo manjak. Na Vučku ne samo da upoznamo mlade iz raznih država Balkana, već i slušamo predavače iz drugih država i čujemo njihova iskustva i probleme kada govorimo o EU integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Koliko god da je tema bila zanimljiva otišao sam ranije za Ključ gdje me čeka druga važna edukacija.

Do Ključa je trebalo 4 sata vožnje i mogu reći da je to jedan fin mali gradić. Ono što me je tu čekalo je III modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti, prethodna dva su bila u Zenici i Sarajevu. Tema ovoga modula je bila Žene na tržištu rada. Na modulu smo mogli naučiti ne samo o položaju žene na tržištu rada već i o mnogim pravnim aspektima rada, zakonu o radu, međunarodnim sporazumima o radu i mobingu. Također smo imali zanimljivu vježbu o rodno odgovornom budžetiranju.

Vratio sam se sa novim znanjem koje sam prikupio sa akademija na Jahorini i Ključu. Stvari koje naučim na seminarima i znanje koje prikupim korisni su mi kao mladoj osobi u politici. Glavna motivacija za dalji politički aktivizam su učenje, nezaboravno društvo i mladi ljudi koje upoznam i za koje znam da imaju cilj da naprave prave promjene u zajednicama iz kojih dolaze.