Prvi, trodnevni modul Akademije socijalne demokratije, čija je tema Politička ekonomija, realizovan je 25.- 27. 03. 2016. godine. Na I modulu Akademije je sudjelovalo osamnaest aktivistica i aktivista lijeve orijentacije.

Akademiju su otvorili Miroslav Živanović, direktor Foruma lijeve inicijative, Nermin Kujović, naučni saradnik u Fondaciji Friedrich Ebert i Irfan Čengić, Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, koji su naglasili značaj realizacije programa Akademije.

Drugi dan modula, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja o osnovama teorije ekonomije (od “nevidljive ruke” tržišta do državnog intervencionizma), zatim o ekonomskim sistemima i ekonomskim porecima (kapitalizam – demokratija – globalizacija), ekonomskoj politici socijalne demokratije, izazovima globalnog kapitalizma, ekonomskim programima stranaka u BiH i Evropi.U toku predavanja navedenih tema, vršena je i diskusija kao i praktične radionice.
Drugi dan Akademije je završen filmom Inequality For All (režiser Robert Reich).

asd-20162

Treći dan I modula Akademije, učesnici su započeli predavanjem i diskusijom o Ekonomskim porecima modela zemalja (SAD, Velika Britanija, Švedska, Njemačka), zatim o konkretnim ekonomskim politikama (budžetskoj i industrijskoj).

Eksternu evaluaciju cjelokupnog projekta vodi evaluatorica Irma Efendić.
Prvi modul je održan u Vogošći, a naredni modul – Lokalna samouprava, će se održati 03.-05.06.2016. godine.