Entries by FLI

PRVI ALMUNI PROGRAM SOCIJALDEMOKRATSKIH AKADEMIJA “Agenda 22-25”

Tokom vikenda od 16. do 18. jula 2021. godine, na Jahorini je održan prvi Almuni program socijaldemokratskih akademija sa temom “Agenda 22-25”. Program se realizovao uz patnersku podršku Međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske. Tokom proteklih šest godina Forum lijeve inicijative, organizovao je u devetnaest gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 10 Akademija socijalne demokratije […]

Javni poziv za učešće u programu Akademija socijalne demokratije 2021

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Drugi modul Akademije se realizuje uz podršku partnerske fondacije Kalevi Sorsa iz Finske. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će […]

Javni poziv za autora/icu politike na temu Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini.

Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini.“ Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: razlog nastanka inicijative i uopšteno o zelenim gradovima; EU regulativa, te pokrenute inicijative na nivou EU u predmetnoj oblasti; osvrt na UN ciljeve održivog razvoja sa stanovišta […]

Javni poziv za autora/icu politike na temu Investiranje u nerazvijena područja u Federaciji BiH

Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Investiranje u nerazvijena područja u Federaciji BiH.“ Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: kategorizacija područja prema indeksu razvijenosti (teorijski osvrt), postojeća pravna regulativa koja tretira oblast ulaganja u nerazvijena područja u BiH i da li se određeni modeli ulaganja u […]

Praktična edukacija za kvalitetan rad svakog vijećnika i vijećnice

Tokom proteklog vikenda Forum lijeve inicijative uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske organizovao je trening za mlade vijećnike i vijećnice koji su osvojili prvi mandat na lokalnim izborima 2020. godine u Bosni i Hercegovini. Tokom dvodnevnih aktivnosti vijećnicima i vijećnicama pridružili su se i mladi aktivisti iz lokalnih zajednica. Učesnici i učesnice treninga […]

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u Mentoring programu – Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u Mentoring programu „Političko osnaživanje žena“. Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Polaznice programa imat će priliku učiti o različitim aspektima političkog djelovanja. Program će ponuditi sadržaje […]

Održan trening Izrada javnih politika

Proteklog vikenda od 21.-23.maja u Neumu održan je trening Izrada javnih politika. Edukacija je bila namjenjena mladim političkim aktivistima i aktivisticama, kao i NVO aktivistima i aktivisticama, te društveno angažiranim osobama. Na samom početku polaznici i polaznice su imali priliku razgovarati sa zastupnikom u Skupštini HNK, Ismetom Lulićem o aktivizmu mladih te planskom političkom djelovanju. […]

Javni poziv za edukaciju Izrada javnih politika

Forum lijeve inicijative u suradnji s fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske organizuje dvodnevnu edukaciju na temu Izrada javnih politika. Edukacija će se održati 21.-23. maja 2021 u Neumu. Pozivamo sve mlade osobe političke, građanske i NVO aktiviste i aktivistice od 18 do 35 godina starosti da nam se pridruže. Ovaj edukativni program svim polaznicima i […]

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA POLITIČKOJ ŠKOLI – YOUTH LEFT WEEK

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) i Forum lijeve inicijative (FLI) organizuju Političku školu – Youth Left Week koja će se održati od 6. do 10. aprila 2021. godine u online formatu putem Zoom platforme. ŠTA JE TEMA POLITIČKE ŠKOLE? Politički spektar, izborni procesi, pitanja ravnopravnosti, prava radnika_ca, socijalne politike, politika i komunikacije, samo su neke od teme […]

Porodiljske naknade u novoj Strategiji vlade FBiH 2021-2027 kroz prizmu FLI javne politike Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se nalaže izrada Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. Ovom strategijom obuhvaćeni su svi aspekti društvenog života te su utvrđeni ciljevi,mjere i prioriteti kojima će Federacija Bosne I Hercegovine težiti u narednom periodu. U ovom tekstu, kroz kontekst javne politike pod nazivom „Ujednačavanje porodiljskih naknada […]

Da li u Bosni i Hercegovini postoje sistemska i dugoročna rješenja za brigu o djeci?

U protekloj godini, Forum lijeve inicijative i fondacija Friedrich Ebert Stiftung intenzivno su radili na prezentaciji rezultata istraživanja „ Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“. U nadi da građanima Bosne i Hercegovine približimo ovaj problem i ukažemo na značaj predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, porodicu i društvo, rezultate istraživanja predstavili […]

Svaki korak je važan

Svaki korak je važan je esej o sedam ličnih svjedočenja o Socijaldemokratskom ženskom aktivizmu. Sonja Lokar i Nabila Sattar udružile su se kako bi zabilježile svedočenja aktivistica koje su uspjele da unaprijede prisustvo žena u politici i položaj žena u Jugoistočnoj Evropi. Urednice su se odlučile da ispričaju priču o inspirativnim ženama sa kojima su […]