Entries by FLI

Vodimo brigu o zdravlju!

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 13. – 15. jula 2018. godine u Banja Luci, realizovao II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Na trodnevnoj edukaciji, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavavanja i diskutovati na temu zdravstva, roditeljstva, brige o djeci invalidima i starim osobama. Po završetku […]

Realizovan trening Neurolingvističko programiranje

Forum lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert je nastavio sa edukativnim programom i 06. i 07. jula 2018. godine na Ilidži, okupio učesnice za rad na temu „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? Neurolingvističko programiranje” Edukacija je namjenjena političarkama kao i aktivisticama koje aktivno učestvuju u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, […]

Rodna ravnopravnost u politici

Forum lijeve inicijative je u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, proteklog vikenda 22. – 24. juna 2018. godine u Livnu, realizovao I i II modul Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti. Cilj modula Akademije je da ukaže na rodnu neravnopravnost muškaraca i žena na radnom mjestu, porodici, sportu, kulturi, obrazovanju i u svim drugim segmentima bosanskohercegovačkog […]

Završen Prvi modul Akademije socijalne demokratije

Mladi socijaldemokrati i socijldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku proteklog vikenda slušati predavanja eminentnih predavača iz oblasti političke ekonomije. O osnovama teorije ekonomije sa razmatranjem uloge „nevidljive ruke“ tržišta do državnog intervencionizma, te o ekonomskim sistemima i porecima su razgovarali sa asistentom na Ekonomskom fakultetu Adnanom Muminovićem.   Posbenu pažnju učesnika i […]

JAVNI POZIV za učešće u programu AKADEMIJA SOCIJALNE DEMOKRATIJE

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative i u 2018. godini nastavljaju sa programom za mlade pod nazivom Akademija socijalne demokratije. Cilj Akademije je da kroz rad sa eminentnim stručnjakinjama i stručnjacima doprinese boljem razumijevanju principa i vrijednosti socijalne demokratije u različitim oblastima društvenog djelovanja. Polaznice/i će se kroz učešće na četiri modula upoznati sa konceptima […]

Poziv za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme,  poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2018.   Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir […]

Održana Politička škola 2018 u Doboju

U periodu  od 11. do 13. maja 2018. godine, u Doboju je održana Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Političku školu je otvorio Marius Müller, direktor FES-a u Bosni i Hercegovini, a učesnici i učesnice su imali priliku da razgovaraju i sa Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom Glavnog odbora SDP […]

Održana Politička škola 2018 u Sarajevu

Forum lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert, je u Sarajevu, protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Sarajevu, realizovao Političku školu 2018. Ove godine su u isto vrijeme održane tri Političke škole, u Sarajevu, Jablanici i Doboju. Draško Aćimović, potpredsjednik SDP BiH i Mašić Damir, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, su […]

Žene i mediji

U organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert za vikend, 12. i 13. maja 2018. godine je u Jablanici realizovano dvodnevno planiranje „Kako do progresivnije politike i veće zastupljenosti žena? – Saradnja sa nevladinim sektorom i medijima“. Učešće na ovome skupu uzele su predstavnice Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte. Prvog dana učesnice […]

ZDRAVA PORODICA –TEMELJ OPSTANKA I RAZVOJA DRUŠTVA

„Regeneracija čovječanstva mora poći od porodice… samo bolji čovjek kao osnova čovječanstva može da popravi čovječanstvo“ (Vilhem Štekel)     Porodica , kao kolijevka čovjeka i čovječanstva , ne samo da je spona između biološkog i društvenog, nego je i osnova na kojoj je ljudsko društvo nastalo i stalno se izgrađuje u neprekidnom međuodnosu s […]

Održana Politička škola 2018 u Jablanici

Protekli vikend,  od 11. do  13. maja 2018 godine, u Jablanici, održana je Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Politička škola je otvorena razgovorom  sa  Vesnom Saradžić, delegatkinjom u Domu naroda Parlamenta FBiH i Lulić Ismetom, vijećnikom u OV Jablanica. Tokom trodnevne edukacije učesnici i učesnice su sa […]

II modul Kluba mladih vijećnika i vijećnica

Proteklog vikenda održan je II modul Kluba mladih vijećnika i vijećnica. Učesnici i učesnice na ovom treningu imali su priliku steći znanje i unaprijediti vještine o pokretanju inicijativa i promociji politika te kako u taj proces uključiti i građane i građanke. Ovaj modul, Forum lijeve inicijative je realizovao uz podršku Westminster fondacije za demokratiju. Tokom […]