Entries by FLI

Javni poziv za autora/icu politike na temu Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini.

Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini.“ Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: razlog nastanka inicijative i uopšteno o zelenim gradovima; EU regulativa, te pokrenute inicijative na nivou EU u predmetnoj oblasti; osvrt na UN ciljeve održivog razvoja sa stanovišta […]

Javni poziv za autora/icu politike na temu Investiranje u nerazvijena područja u Federaciji BiH

Udruženje Forum lijeve inicijative raspisuje javni poziv za izbor autora/ice javne politike na temu „Investiranje u nerazvijena područja u Federaciji BiH.“ Data politika treba da tretira slijedeće oblasti: kategorizacija područja prema indeksu razvijenosti (teorijski osvrt), postojeća pravna regulativa koja tretira oblast ulaganja u nerazvijena područja u BiH i da li se određeni modeli ulaganja u […]

Praktična edukacija za kvalitetan rad svakog vijećnika i vijećnice

Tokom proteklog vikenda Forum lijeve inicijative uz podršku međunarodnog centra Olof Palme iz Švedske organizovao je trening za mlade vijećnike i vijećnice koji su osvojili prvi mandat na lokalnim izborima 2020. godine u Bosni i Hercegovini. Tokom dvodnevnih aktivnosti vijećnicima i vijećnicama pridružili su se i mladi aktivisti iz lokalnih zajednica. Učesnici i učesnice treninga […]

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u Mentoring programu – Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u Mentoring programu „Političko osnaživanje žena“. Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima. Polaznice programa imat će priliku učiti o različitim aspektima političkog djelovanja. Program će ponuditi sadržaje […]

Održan trening Izrada javnih politika

Proteklog vikenda od 21.-23.maja u Neumu održan je trening Izrada javnih politika. Edukacija je bila namjenjena mladim političkim aktivistima i aktivisticama, kao i NVO aktivistima i aktivisticama, te društveno angažiranim osobama. Na samom početku polaznici i polaznice su imali priliku razgovarati sa zastupnikom u Skupštini HNK, Ismetom Lulićem o aktivizmu mladih te planskom političkom djelovanju. […]

Javni poziv za edukaciju Izrada javnih politika

Forum lijeve inicijative u suradnji s fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske organizuje dvodnevnu edukaciju na temu Izrada javnih politika. Edukacija će se održati 21.-23. maja 2021 u Neumu. Pozivamo sve mlade osobe političke, građanske i NVO aktiviste i aktivistice od 18 do 35 godina starosti da nam se pridruže. Ovaj edukativni program svim polaznicima i […]

Održana Politička škola u online formatu

U periodu od 06. do 10. aprila 2021. godine Forum lijeve inicijative je u suradnji s Friedrich-Ebert-Stiftung BiH održao ovogodišnju Političku školu u online formatu. Politička škola trajala je ukupno pet dana i svaki dan su obrađene po dvije sesije koje se tiču različitih političkih tema. Političku školu smo počeli sa temom Socijaldemokratija i politički spektar  o kojoj […]

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA POLITIČKOJ ŠKOLI – YOUTH LEFT WEEK

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) i Forum lijeve inicijative (FLI) organizuju Političku školu – Youth Left Week koja će se održati od 6. do 10. aprila 2021. godine u online formatu putem Zoom platforme. ŠTA JE TEMA POLITIČKE ŠKOLE? Politički spektar, izborni procesi, pitanja ravnopravnosti, prava radnika_ca, socijalne politike, politika i komunikacije, samo su neke od teme […]

Porodiljske naknade u novoj Strategiji vlade FBiH 2021-2027 kroz prizmu FLI javne politike Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se nalaže izrada Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. Ovom strategijom obuhvaćeni su svi aspekti društvenog života te su utvrđeni ciljevi,mjere i prioriteti kojima će Federacija Bosne I Hercegovine težiti u narednom periodu. U ovom tekstu, kroz kontekst javne politike pod nazivom „Ujednačavanje porodiljskih naknada […]

Da li u Bosni i Hercegovini postoje sistemska i dugoročna rješenja za brigu o djeci?

U protekloj godini, Forum lijeve inicijative i fondacija Friedrich Ebert Stiftung intenzivno su radili na prezentaciji rezultata istraživanja „ Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi“. U nadi da građanima Bosne i Hercegovine približimo ovaj problem i ukažemo na značaj predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, porodicu i društvo, rezultate istraživanja predstavili […]

Svaki korak je važan

Svaki korak je važan je esej o sedam ličnih svjedočenja o Socijaldemokratskom ženskom aktivizmu. Sonja Lokar i Nabila Sattar udružile su se kako bi zabilježile svedočenja aktivistica koje su uspjele da unaprijede prisustvo žena u politici i položaj žena u Jugoistočnoj Evropi. Urednice su se odlučile da ispričaju priču o inspirativnim ženama sa kojima su […]

Mobing – Društveni problem u svakodnevnom životu

U savremenom društvu ljudi svakodnevno doživljavaju veliki pritisak na radnom mjestu, preopterećeni su poslovnim zadacima, imaju veliku konkurenciju, te strahuju od gubitka posla.  Nedovoljna i nestručna edukacija, kao i nedostatak timskog rada dovode do stresa, a kao posljedicu svega toga imamo neproduktivnost u poslu, pogoršane međuljudske odnose. Kada saberemo sve nabrojano, za razliku od matematike […]