Drugi susret Kluba mladih liderki i lidera – Studentski rad i aktivizam u BiH


Tokom prethodnog vikenda u Tuzli, uspješno je završen drugi susret programa mentorstva za mlade, u okviru Kluba mladih liderki i lidera a u partnerskoj suradnji sa Olof Palme međunarodnim centrom. Susret je realizovan u vidu konferencije na temu „Studentski rad i aktivizam u BiH“. Pored konferencije realizovana je ulična akcija na kojoj su učesnici konferenciji podijelili letke i upoznali građanke i građane Tuzle o Studentskom radu u BiH kao i nacrtu zakona o Studentskom radu u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem radi federalna zastupnica Lana Prlić.

Na ovoj konferenciji mladi vijećnici/ce, zastupnici/ce, aktivisti/ce su učestvovali na panel diskusiji sa predstavnicima nevladinog sektora i akademske zajednice tokom koje su razgovarali o problemima studentskog rada, studentskom statusu, studentskom aktivizmu, problemima sa kojim se studenti suočavaju u Bosni i Hercegovini.

Također jedna od tema panela o „Studentskom radu u BiH“ je bio i nact zakona o studentskom radu koji je uputila federalna zastupnica SDPa BiH Lana Prlić a koji možete pogledati ovdje: www.fli.ba/javne-konsultacije/

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom radu u BiH“ su:

Irhana Čajdin, Admir Čavalić, Đorđe Praštalo, Samir Avdić

Panelisti koji su učestvovali na panelu o „Studentskom aktivizmu“ su:

Amela Kišić, Asja Dizdarević, Merisa Okanović, Erna Delić i Nermin Deljkić