Forum lijeve inicijative je ovaj vikend od 8. do 10 decembra, realizovao trening o ženskom liderstvu u saradnji sa Westminster fondacijom iz Velike Britanije. Trening je bio namjenjen ženama, liderkama i aktivisticama iz cijele Bosne i Hercegovine. Tokom treninga, učesnice su imale priliku pratiti predavanja gošće, Nan Sloane, direktorice Centra za demokratiju i žene pri Laburističkoj partiji Velike Britanije.  Edukaciju je otvorila predsjednica Foruma žena SDP Bosne i Hercegovine Nermina Zaimović Uzunović, koja je naglasila važnost uključivanja žena u politički život i njihovog pozicioniranja kao liderki u društvu.

Nan je tokom treninga sa učesnicama podijelila svoje bogato iskustvo na teme osnova liderstva, liderstva i menadžmenta, odnosa između liderstva žena i feminističkog liderstva, te potrebe liderstva i strategije. Poseban panel posljednji dan bio je liderstvo i komunikacija, gdje su učesnice mogle čuti na primjerima iz prakse o metodama komuniciranja kojima se kvalitetna liderka treba korisiti.

Edukacija je upotpunjena radionicama, a učesnice su dobile priliku da razmijene vlastita iskustva i dobiju konkretne savjete o tome kako biti uspješna liderka.