Socijaldemokratski odgovor na pitanje rodno zasnovanog nasilja
Besima Borić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Muškarci i ravnopravnost spolova
Adnan Kadribašić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Ekonomsko osnaživanje žena
Anisa Bašović i Jelena Pekić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Nastavni planovi i programi, udžbenici i rodni stereotipi
Lemana Terzimehić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Radni odnosi i žene
Irma Efendić i Anida Šabanović
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Politika za ravnopravnost LGBT osoba
Dajana Bakić i Selma Bajić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Seksualno i reproduktivno zdravlje žena i muškaraca
Meliha Lekić i Selma Lučkin
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Učenje o religiji u skladu s principima socijaldemokratije
Irhana Čajdin i Tamara Vujinović
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Usklađivanje privatnog, profesionalnog i društvenog života – socijaldemokratska podrška porodici koja ne ide na štetu ekonomskom osnaživanju žena
Svjetlana Šošić i Azra Gazibegović
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.
Rodno odgovorno budžetiranje
Maida Ćehajić
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Ekonomsko osnaživanje žena
Irma Efendić
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Neformalno obrazovanje, kultura, sport i rodna ravnopravnost
Naida Ferizović i Tamara Vujinović
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Sigurnost stanovništva u lokalnoj zajednici
Nina Karađinović
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Usklađivanje privatnog, poslovnog i društvenog života
Anida Šabanović
Izdavač: FLI i FES, 2016.