Socijaldemokratski odgovor na pitanje rodno zasnovanog nasilja
Besima Borić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.


Muškarci i ravnopravnost spolova
Adnan Kadribašić
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.
Rodno odgovorno budžetiranje
Maida Ćehajić
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Ekonomsko osnaživanje žena
Irma Efendić
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Neformalno obrazovanje, kultura, sport i rodna ravnopravnost
Naida Ferizović i Tamara Vujinović
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Sigurnost stanovništva u lokalnoj zajednici
Nina Karađinović
Izdavač: FLI i FES, 2016.


Usklađivanje privatnog, poslovnog i društvenog života
Anida Šabanović
Izdavač: FLI i FES, 2016.