Razvoj lokalnog poduzetničkog ekosistema
Malik Garibija
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2021
Uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u pružanju jednakih životnih šansi
Borjana Miković
downloadDownload
Društveni slojevi i apsorpcija udara krize COVID-19 u FBiH
prof.dr. Anto Domazet
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2020
Ekonomija u postpandemijskom vremenu Prilike za razvoj lokalnog poduzetništva
Ajdin Kahrović
downloadDownload
Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
Otvorenost lokalnih samouprava u Bosni i Hercegoviini Principi otvorenosti i primjeri dobre prakse
Samir Avdić
downloadDownload
Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
Inkluzivne lokalne zajednice Analiza mjera koje treba poduzeti u lokalnim zajednicama za dostizanje minimalnih standarda inkluzije
Irma Efendić Adžajlić
downloadDownload
Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
Javni radovi u lokalnoj zajednici Prilika za ekonomski i socijalni razvoj lokalnih zajednica
Malik Garibija
downloadDownload
Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini Makroekonomski efekti ulaganja u energetsku
efikasnost
Faruk Hadžić
downloadDownload
Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020

Politike koje smo uradili u 2019. godini.
downloadDownload
Izdavač: FLI, 2019.

Podsticaj i državna pomoć u funkciji ekonomskog razvoja
Faruk Hadžić
downloadDownload
Izdavač: FLI, 2019.

Djeca koja čekaju
Jasna Sofović
downloadDownload
Izdavač: FLI, 2019.

Reguliranje pitanja studentskog rada u Bosni i Hercegovini
Maida Ćehajić – Čampara
downloadDownload
Izdavač: FLI, 2019.

Sistem stipendiranja u BiH
Amina Delić, Adisa Spahić
downloadDownload
Izdavač: FLI, 2019.

Razvoj preduzetništva kao pretpostavka ekonomskog razvoja BiH
Ajla Mrnjavac, Irma Efendić-Adžajlić
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2018.

Sistem minimalne plaće u EU sa osvrtom na FBiH

downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2018.

Besplatni užbenici svima

downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2018.

Stanogradnja za mlade – Program za društveno poticanje stanogradnje u BiH

downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2018.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Nerin Dizdar
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2017.

Ekonomske politike lijeve orijentacije i njihova primjenjivost u Bosni i Hercegovini
Anđela Pepić
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2014.

Građanska inicijativa
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.

Liječenje neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u Bosni i Hercegovini
Lana Prlić
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2017.

Lokalne kancelarije za pružanje pravne pomoći radnicima/ama u Bosni i Hercegovini
Irma Efendić Adžajlić i Arijana Talović
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.

Obrazovanje za život
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2016.

Preduzetništvo i mladi u Bosni i Hercegovini: Mala, srednja i velika preduzeća
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2015.

Radno iskustvo svima
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2015.

Za šta studiram
downloadDownload
Izdavač: FLI i OPIC, 2015.