Agencija za mlade Bosne i Hercegovine
Aldin Kolar
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2019
Analiza integriteta političkih partija
Rasim Ibrahimagić
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2019
Civilno društvo i lijeve politike, O lijevoj političkoj fondaciji u Bosni i Hercegovini
Jelena Ćebić, Miroslav Živanović
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2012
Izrada i zagovaranje javnih politika
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2015
Lokalne omladinske politike u BiH
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2015
Lokalne rodne inicijative
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2015
Reader: Trening trenera za Političku školu socijaldemokratije
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2013
SDP – Prvih 100 godina, Kratki pregled na socijaldemokratiju u BiH
Neven Anđelić
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2009
Smjernice za efikasno vođenje lokalnih političkih organizacija
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2016
Strateško planiranje u lijevo orijentiranim organizacijama
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative, 2016
Vodič za politički aktivizam
Ajla Kasumović, Irfan Čengić, Jelena Ćebić, Miroslav Živanović
downloadDownload
Izdavač: Forum lijeve inicijative i Friedrich Ebert Stiftung, 2013