Na prijedlog aktivistice Foruma lijeve inicjative i članice Kluba mladih liderki i lidera Mirele Buljubašić, u Općinsko vijeće Tešanj, 1. oktobra, upućena je Inicijativa za sufinansiranje boravka djece samohranih/samostalnih roditelja u privatnim predškolskim ustanovama na području ove Općine.

Općina Tešanj ima jednu od najnižih prosječnih plaća u Federaciji BiH, a izdvajanje za boravak jednog ili više djece u vrtiću je udar na kućni budžet koji teško podnose porodice gdje su oba roditelja zaposlena, a kamoli porodice gdje jedan roditelj preuzima sve uloge. Djeca su najranjivija kategorija svakog društva, a s druge strane, samostalno roditeljstvo je dodatan teret koji pojedinci snose zbog različitih životnih okolnosti. Općina Tešanj ne učestvuje u finansiranju troškova boravka u predškolskim ustanovama čak ni za djecu koja imaju samo jednog roditelja, djecu koja dolaze iz porodica koje su korisnici različitih socijalnih pomoći, kao ni za djecu koja žive u naročito teškim porodičnim okolnostima.

Predškolski odgoj i obrazovanje ima višestruke benefite za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djece, te je vrlo važno da država doprinese da ove benefite ostvare i ona djeca koja žive u nepovoljnim socio-ekomomskim prilikama. Posebnu socijalnu osjetljivost u ovom slučaju država treba pokazati prema samohranim/ samostalnim roditeljima koji bez pomoći drugog roditelja, brinu o svojoj djeci. Osim benefita koje će imati djeca od boravka u predškolskim ustanovama, na ovaj način će se i samohranim/ samostalnim roditeljima otvoriti mogućnost za bolju zaradu i stvaranje boljih uvjeta za život njih i njihove djece.

Iz toga razloga u očekujemo podršku ovoj Inicijativi čiji je cilj da se rasterete samohrani/samostalni roditelji i da njihova djeca uživaju sve benefite koje predškolski odgoj i obrazovanje ima za njihov tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.