Aktivista edukativnog programa Foruma lijeve inicijative Klub mladih liderki i lidera i vijećnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Općinskom vijeću Stolac, Timur Haračić, u vijećničku proceduru uputio je Inicijativu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Stolac u cilju otvaranja mogućnosti za održavanje sjednica elektronskim putem.

Naime, zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, nadležni krizni štabovi na različitim nivoima su donijeli mjere zabrane okupljanja većeg broja ljudi. Zbog ove mjere onemogućeno je održavanje sjednica brojnih općinskih vijeća na području Federacije BiH jer njihovi poslovnici nisu sadržavali odredbe o održavanju sjednica elektronskim putem. Veliki broj općinskih vijeća izmijenili su poslovnike o radu kako bi se omogućilo elektronsko održavanje sjednica, te blagovremeno odgovorilo na situaciju uzrokovanu COVID 19.

Inicijativa Timura Haračića ukazala je na hitnost potrebe za izmjenom Poslovnika o radu Općinskog vijeća Stolac kako bi i ovo vijeće dobilo mehanizme za djelovanje u interesu svojih građana i građanki, ne samo u situaciji s COVID 19, nego u svim situacijama kada je zbog stanja prirodne i druge nesreće onemogućeno fizičko sastajanje vijećnika i vijećnica. U obrazloženju Inicijative navodi se da ovakve izmjene i dopune korespondiraju vremenu tehnoloških dostignuća u kojem se vrlo često donose važne odluke bez fizičkog okupljanja učesnika.

Ova Inicijativa naišla je na razumijevanje u Vijeću te su u Poslovnik o radu Općinskog vijeća Stolac ugrađene odredbe kojima se omogućava da se sjednice Općinskog vijeća mogu održavati elektronski u slučaju proglašenja stanja prirodne i druge nesreće ili nastupanja okolnosti koje onemogućavaju redovno održavanje sjednica.