Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme organizuje prvi Socijaldemokratski forum pod nazivom „Budućnost zelenih gradova u BiH“ koji će okupiti socijaldemokrate i socijaldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine, nosioce zakonodvane i izvršne vlasti, eksperte i zainteresovanu javnost kako bi diskutovali o perspektivama razvoja zelenih gradova u BiH i konkretnim koracima koje svaki grad i općina treba poduzeti.  

Forum će se održati 13. novembra 2021. godine u Sarajevu.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom broj mjesta je ograničen. Prilikom ulaska u sale konferencije bićete obavezni  ispoštovati pravilo VPT – vakcinisan/a, prebolovao/a, testiran/a, te za potvrdu iste priložiti dokaz.

Prijave je potrebno izvršiti isključivo putem linka i to do 10. novembra 2021. godine do 12:00h:

https://forms.gle/odG73MutHKZHedZUA

Organizatori pokrivaju troškove hrane i osvježenja tokom trajanja konferencije. Za sva dodatna pitanja kontakt mail info@fli.ba