Forum lijeve inicijative (FLI) uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme (OPIC) organizuje prvu Regionalnu školu diplomatije koja će se održati od 15. do 17. oktobra 2021. godine u Sarajevu. 

ŠTA JE TEMA REGIONALNE ŠKOLE DIPLOMATIJE?

Diplomatsko ponašanje, važnost diplomatije za napredak države, lobiranje i značaj ličnih odnosa u diplomatiji, sfere uticaja i multilateralizam, ekonomska diplomatija, te diplomatija i ljudska prava samo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati i učiti sa vrhunskim stručnjacima i diplomatama. 

Da li ste se zapitali šta je zadatak diplomate nakon preuzimanja dužnosti? 

U čijoj sferi uticaja, u globalnim odnosima, je Zapadni Balkan?

Koji je značaj rasta fenomena lobiranja u savremenoj politici i ekonomiji?

Da li je budućnost malih država u ekonomskoj diplomatiji?

Želite li odgovore na pitanja?

APLICIRAJTE!

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Ukoliko imaš između 18 i 35 godina, živiš u državama Zapadnog Balkana, istaknuti/a si mladi/a lider/ka u svojoj zajednici i želiš naučiti više u oblasti diplomatije i diplomatskih odnosa, onda je ovo program za tebe.

Regionalna politička škola će ti dati priliku da razmijeniš iskustva sa drugim mladim ljudima širom regiona, te unaprijediš svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje.

ŠTA JOŠ DOBIJAM UČEŠĆEM U ŠKOLI?

Učesnici Regionalne škole diplomatije, imati će priliku slušati o praktičnim i ličnim iskustvima sadašnjih i bivših diplomata i ambasadora iz Bosne i Hercegovine i regiona. 

Regionalna politička škola je odlična prilika za stvaranje mreže poznanstva koja će vam kao budućim predstavnicima svoje države u regionu i svijetu omogućiti lakšu razmijenu iskustva i znanja.

Po završetku Regionalne škole diplomatije, svim učesnicima/ama će biti uručeni certifikati. 

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti za učešće najkasnije do 30. septembra 2021. godine do 12.00h putem linka: https://forms.gle/XQiVMWtf9g6Sp1Vj6 Aplikacije zaprimljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

DODATNE NAPOMENE

Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima/ama nakon procesa selekcije i potvrde učešća. Troškove prevoza i smještaja pokrivaju organizatori. Tokom predavanja za učesnike će biti organizovan prevod (Engleski/Bosanski, Hrvatski i Srpski jezik).

Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti na: +387 33 612 529 ili info@fli.ba.

English language

FLI TIM