Forum lijeve inicijative u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme organizuje dva obrazovna programa:

I  Lokalne omladinske politike,

II  Lokalne politike rodne ravnopravnosti.

Poziv za učešće u programu je otvoren za sve vijećnike/ce, političke aktiviste i aktivistice, kao i aktiviste i aktivistice organizacija civilnog društva, lijeve političke orijentacije, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo, obrazovanje i trening u ovim oblastima. Nakon analize prijavnih aplikacija, u programe će biti uključeni polaznice i polaznici sa izraženim motivom za aktivističkim djelovanjem u ovim oblastima.

LOKALNE OMLADINSKE POLITIKE LOKALNE GENDER AKCIJE
Cilj I programa:Upoznati učesnike i učesnice sa obavezama općina propisanih Zakonom o mladima FBiH, te kreirati plan djelovanja i implementaciji Zakona u njihovim lokalnim zajednicama.Cilj II programa: Upoznavanje i implementacija strategije/ akcionog plana rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama, te promocija obavezujućih međunarodnih ugovora, Zakona o ravnopravnosti polova u BiH I Gender akcionog plana BiH za period 2013-2017.
Rezultat I programa:Pokrenuta  vijećnička pitanja i predložene odluke općinskih vijeća koje implementiraju Zakon o mladima FBiH, uključujući pitanja osnivanja i finansiranja vijeća mladih, kancelarije za mlade, donošenja strategije prema mladima ili formiranja tijela pri općini za rad sa mladima.Rezultat II programa:Pokrenuta vijećnička pitanja i rodno osjetljive incijative, te iniciranje donošenja akcionog plana rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama u kojima spomenute inicijative ne postoje.

 

Program će se realizovati kroz  5 jednodnevnih edukacija , koje će se održati u gradovima  i općinama u kojima bude zabilježeno najizraženije interesovanje za ponuđene programe.
Broj učesnika i učesnica je ograničen.  Svi zainteresovani, mogu se prijaviti za  program do ponedeljka 15.06.2015, do 16:00h, tako što će popuniti online aplikacioni obrazac  na  linku ispod:

https://docs.google.com/forms/d/1NVpY2rYfC0SIXWNatxwk0H2IjNTm6nR5iMRVmszk_IQ/viewform?usp=send_form

Edukacije će se održati u periodu juni-avgust tekuće godine, te će tačni datumi i lokacije biti poznati nakon isteka roka za prijavu.

Učešće u programima Lokalne omladinske politike i Lokalne politike rodne ravnopravnosti je potpuno besplatno. Forum lijeve incijative pokriva sve troškove organizacije jednodnevnih edukacija u Vašim lokalnim zajednicama, troškove hrane i osvježenja, te svu neophodnu podršku u vidu potrebnih materijala, stručne pomoći, promocije aktivnosti putem portala FLI-a, te pomoć pri lobiranju i zagovaranju u realizaciji dogovorenih aktivnosti na edukacijama.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem maila info@fli.ba, te na kontakt telefon 033/612-529.

 

FLI TIM