Friedrich-Ebert-Stiftung, zajedno sa Forumom lijeve inicijative pozivaju sve mlade od 18 do 30 godina starosti da se prijave na Političku školu. Projekat Politička škola ima za cilj da okupi mlade ljude sa područja cijele Bosne i Hercegovine, te na njih prenese znanje, iskustva i vještine potrebne za političko i društveno djelovanje.
Realizacijom projekta želi se doprinijeti razvoju i usavršavanju znanja i vještina mladih ljudi, kao i njihovoj dodatnoj motivaciji za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društvene zajednice. Politička škola traje ukupno šest dana i predavanja će se održati dva uzastopna produžena
vikenda (od petka do nedjelje), a po završetku cijelog ciklusa slijedi dodjela certifikata učesnicima.

Seminari ovogodišnje Političke škole održat će se prema sljedećem rasporedu:
– 15. – 17. maj 2015. godine (dolazak učesnika u četvrtak navečer)
– 29. – 31. maj 2015. godine (dolazak učesnika u četvrtak navečer)
Broj učesnika je ograničen na 30. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na e-mail adresu
fes@fes.ba najkasnije do nedjelje, 03.05.2015 do 00:00 CET.

Unutar popunjenog aplikacionog formulara koji je dostupan na web portalima www.fes.ba, www.fli.ba, molimo Vas da obavezno popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kinja.
Učešće na Političkoj školi je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, kao i smještaja za učesnike koji ne dolaze iz Sarajeva snose organizatori. Troškove puta učesnici snose sami.

Aplikacioni formular 2015