Program mentoRING je pokrenut sa ciljem da poveže žene kojima treba podrška u razvoju karijere sa ženama koje su uspješne u poslu koji rade i koje su prepoznate po svom doprinosu u društvu.  Temelji se na dobrovoljnom radu mentorica i bilježi sa svakom novom godinom sve bolje rezultate i povećanje u broju učesnica. Program realizuje Centar za promociju civilnog društva – CPCD.

Na mentoring projektu 2015. godine kao mentorica učestvuje i Jelena Pekić, koordinatorica za programe i projekte u Forumu lijeve incijative, što predstavlja posebnu čast za našu organizaciju. Jelena već duži niz godina radi u nevladinom sektoru i angažovana je na brojnim projektima koji se tiču mladih, osnaživanja položaja žena, neformalnog obrazovanja…

11021265_1025759070785026_5718126417180141031_n„Želim da se zahvalim što mi je omogućeno da budem mentorica na jednom ovakvom sjajnom projektu koji daje podršku ženama da postanu snažnije i da se bore za svoje mjesto u društvu. Nastojat ću kroz ovaj projekat da prenesem svoje znanje, vještine i organizaciju rada na korisnicu i sa nestrpljenjem očekujem naš prvi susret“, istakla je Jelena Pekić.