Pitanje kako pobijediti na izborima je većinom prožeto makijavelističkim geslom “cilj opravdava sredstvo”. Međutim vjerujem da i predanim radom i poštenom „ predizbornom utakmicom” može se doći do željenog uspijeha. Dosta je otvorenih pitanja kada je riječ o predizbornoj kampanji. Kako nastupati u predizbornoj kampanji? Kako na najbolji način doći do ciljane grupe glasača? Kako da dobijemo nove glasače na našu stranu itd. Međutim, da bi dobili odgovor na ova pitanja predizborna kampanja ne može početi mjesec dana prije izbora. Politička kampanja traje čitav mandat, bili u tom trenutku pozicija ili opozicija. Svojim radom i dosljednošću svojim programskim i ideološkim principima moramo imati „ obraza „ i tražiti glas za iduće izbore i taj zadnji mjesec pričati o tome kako  baš mi  zaslužujemo njihovo povjernje.

Politički program je nešto što bi trebalo da bude ključni adut svake političke opcije, međutim u BiH to i nije slučaj. U BiH je to negdje na pola, bolje rečeno u BiH kad izostane program kod “ političke ljevice”, onda uglavnom pobjeđuju stranke desnog  političkog spektra. Kad ljevica ima dobar politički program onda ima i šanse da „ probudi „ svoju ciljanu grupu. Imam utisak da je dobiti izbore kao složiti rubikovu kocku, neke stvari se jednostavno moraju poklopiti. Uz doslijedan rad i dobar politički program, pa i kvalitetna kadrovska rješenja, sve bi to bilo uzalud bez kvalitenog medijskog prisustva, koje je od izuzetnog značaja. Politika u modernim državama i u masovnim društvima nije više moguća bez pomoći masovnih medija. Nije više slučaj kakav je bio u antičkoj Grčkoj, gde su se građani mogli sakupiti na trgu da bi diskutovali o odluci koju treba donijeti. Politika se sada usvaja i prosleđuje putem masovnih medija. Ono što mi, na primjer, znamo o politici naše zemlje uglavnom smo saznali putem televizije, radija ili novina. Zbog toga mediji imaju jako važnu ulogu u političkom marketingu. Strategija kampanje se mora zasnivati na tome : Ko je naš tipični glasač ? Koje su njegove karakteristike ? Želje?  Potrebe? Strahovi?  Kao i ko su mi konkurenti?  Političke kampanje su po definiciji najbezobrazniji oblik artikulacije stranačkih interesa. “Ići đonom” podrazumijevajuća je, unaprijed prihvaćena žargonska preambula predizbornih partijskih utakmica. Međutim zadnji mjesec je idealna prilika za prezentaciju naših rezultata i polaganja računa građanima. Ali isto tako i prezentacija programa za predstojeći period.

Zaključak koji se sam po sebi nameće jest da bi imali kampanju zadnji mjesec moramo imati rezultate predhodnih 47 mjeseci. Jer izbori se ne dobijaju zadnjih mjesec, vec uzimaju svojim  radom protekle 4 godine.