Svaki korak je važan
Sonja Lokar, Nabila Sattar MBE
Democracy needs democrats
Aleksandar Lj. Spasov, Danko Nikolic
Izdavac: Progres institut – Makedonija
Coaching (koučing)
Slađana Milošević
Izdavac: Mobilis 2009.
Political Parties: Functions and Organization in Democratic Societies
Izdavac: Konrad Adenauer Stiftung 2011.
Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH tokom 2013. godine
Izdavac: Sarajevo Open Centre 2013.
Priručnik za analizu javnih politika
Izdavac: ALDI, Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative, Goražde  2007.
Zbornik radova: LEVICA U POSTKRIZNOM KONTEKSTU
Izdavac: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Beograd, 2013
Social democrats and trade unions – Justice for Workers through Partnership
Izdavac: SDP B&H, Labour Party, SD Slovenia, 2010.
PRAVDA RADNICIMA SADA – Institucionalni mehanizmi zaštite radničkih prava
Besima Borić, Dr Ivo Rozić, Edhem Trnka, Emina Abrahamsdotter, Jagoda Smajiš, Miro Misita, Rada Lukić
Izdavac: Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH, 2010
Šta je socijaldemokratija?
Izdavac: Alfred Mozer Stichting, International Foundation for Social Democracy of the Labour Party (PvdA), 2001
Priručnik o identitetu i ideologijama političkih partija
Izdavac: Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove, Vašington, SAD, 2008
Mali rečnik socijaldemokratije
Izdavac: Socijaldemokratska partija Srbije
Razvijanje odnosa sa javnošću
Plavsic P., Ristic N., Tisma V., Đajić M.
Izdavac: Centar modernih veština, Beograd, Srbija, 2007.
Socijaldemokratska čitanka 4 – Evropa i Socijaldemokratija
Sildberg Cecilija
Izdavac: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, Srbija, 2012.