Coaching (koučing)
Slađana Milošević
Izdavac: Mobilis 2009.

 

Political Parties: Functions and Organization in Democratic Societies
Izdavac: Konrad Adenauer Stiftung 2011.

 

Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH tokom 2013. godine
Izdavac: Sarajevo Open Centre 2013.

 

Priručnik za analizu javnih politika
Izdavac: ALDI, Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative, Goražde  2007.

 

Zbornik radova: LEVICA U POSTKRIZNOM KONTEKSTU
Izdavac: Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju Beograd, 2013

 

Social democrats and trade unions – Justice for Workers through Partnership
Izdavac: SDP B&H, Labour Party, SD Slovenia, 2010.

 

PRAVDA RADNICIMA SADA – Institucionalni mehanizmi zaštite radničkih prava
Besima Borić, Dr Ivo Rozić, Edhem Trnka, Emina Abrahamsdotter, Jagoda Smajiš, Miro Misita, Rada Lukić
Izdavac: Forum sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH, 2010

 

Šta je socijaldemokratija?
Izdavac: Alfred Mozer Stichting, International Foundation for Social Democracy of the Labour Party (PvdA), 2001

 

Priručnik o identitetu i ideologijama političkih partija
Izdavac: Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove, Vašington, SAD, 2008

 

Mali rečnik socijaldemokratije
Izdavac: Socijaldemokratska partija Srbije

 

Razvijanje odnosa sa javnošću
Plavsic P., Ristic N., Tisma V., Đajić M.
Izdavac: Centar modernih veština, Beograd, Srbija, 2007.

 

Socijaldemokratska čitanka 4 – Evropa i Socijaldemokratija
Sildberg Cecilija
Izdavac: Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, Srbija, 2012.