Protekle nedjelje, u okviru aktvnosti Mini grant, Forum lijeve inicijative i mladi iz Zenice organizovali su seminar pod nazivom „Lokalna zajednica – za nas, zbog nas“. Učesnici seminara imali su priliku slušati predavanja na teme „Uloga čovjeka u lokalnoj zajednici i njhov odnos prema njoj“, i „Saradnja građana, NVO sektora i političara u lokalnoj zajednici“.

Rezultat seminara jeste i inicajtiva prema gradskoj upravi grada Zenice o tome da se pruži prilika i osigura pronalazak posla za djecu, štićenike doma bez roditelja koji napuštaju dom zbog starosnog ograničenja. Ukoliko bi se ova inicijativa implementirala, djeca bi dobila priliku da uz osiguran posao i egzistenciju, na pravi način prođu kroz jedan turbulentan period u životu.

Forum lijeve inicjative u narednom periodu i dalje nastavlja realizaciju projekata mladih širom Bosne i Hercegovine u okviu aktivnosti Mini grant.