Kolekcija “Mape ljudskih prava u BiH”  ostvarena je u sklopu USAID-ovog projekta Strenghtening independent media (SIM) koji u BiH implementiraInternews, a predstavlja pionirski poduhvat u našoj zemlji.

U proteklih nešto više od godinu dana, programersko-novinarsko-kreativni tim koji je radio pod okriljem portala Radiosarajevo.ba producirao je dvadeset infografika koje pokrivaju određene oblasti ljudskih prava na teritoriji cijele BiH, razvrstano po općinama. Ovaj broj podrazumijeva i dvije infografikeposvećene katastrofalnim poplavama koje su zadesile BiH, a koje su producirane u prva tri, odnosno pet dana poplava. Nadalje, interaktivne mape obuhvaćaju čitav niz segmenata ljudskih prava u BiH – od pregleda javnih vrtića, preko “dviju škola pod jednim krovom”, do sigurnih kuća za smještaj žrtava porodičnog nasilja; od besplatnih ginekoloških pregleda, do zavoda za transfuziologiju gdje možete dobrovoljno dati krv; od javnih kuhinja, pa do pregleda društveno odgovornih kompanija; od pristupačnosti općinskih zgrada i fakulteta osobama s invaliditetom, do sportskih klubova u kojima te osobe mogu trenirati.

Na konferenciji za medije održanoj danas u Sarajevu, o ovom projektu govorili su Steve Mayors – projektni direktor USAID-a, Sue Folger – direktorica projekta SIM (Jačanje nezavisnih medija) te Vesna Andree Zaimović – izvršna urednica portala Radiosarajevo.ba.

Infografike se nalaze na linku www.radiosarajevo.ba/infografike 

Govoreći o razlozima za pokretanje ovog projekta, Andree-Zaimović je rekla sljedeće:

“Infografika bi mogla biti ključna forma koja pomaže da istraživačko novinarstvo ‘preživi’ izazove online medija. Nova medijska publika pokazuje nove čitalačke navike – umjesto fokusiranja na jednu temu i njenog linearnog iščitavanja, pažnja nove publike je disperzivno usmjerena na nekoliko sadržaja istovremeno. Umjesto čitanja, online publika ‘skenira’ tekst i zadržava pažnju samo na ključnim riječima. Prema analizi navika online publike, vrijeme posvećeno jednom članku mjeri se u sekundama. Stoga je jedan od uredničkih izazova kako motivirati čitatelja da sadržaju posveti  više vremena.

A onda se u online prostoru pojavila infografika – forma koja u sebi spaja interakciju, kreaciju i informaciju. Svi znamo da slika govori hiljadu riječi. Zahvaljujući infografici, ‘ozbiljne’ teme koje se baziraju na predočavanju niza podataka, mogu se kvalitetno percipirati i pukim pregledavanjem, skeniranjem. Čitatelju smo dali vizuelno poticajan sadržaj kroz koji će usvojiti važne informacije. ‘Data driven journalism’  ili, kako ga mi zovemo – data novinarstvo uključuje prikupljanje, analizu i vizualizaciju velikih količina podataka. Ono je novi preobražaj istraživačkog novinarstva”, rekla je Zaimović.

Direktorica projekta USAID-a “Jačanje nezavisnih medija” Sue Folger izrazila je zadovoljstvo zbog rada s Radijom Sarajevo s kojim je zajednički implementirano nekoliko ključnih projekata.

“Projekt ‘Mapiranje ljudskih prava’ je inovativan projekt koji predstavlja ključni resurs za sve nas u BiH, tj. medije, nevladine organizacije i građane kojima su potrebne informacije”, izjavila je Folger.

Projekti koje je Radio Sarajevo implementirao, kazala je Folger, jesu možda “najbolji primjer onoga čemu težimo u našem radu s bh. medijima.”

“Primjeri uspješnog korištenja interaktivnih mapa, osim The Guardiana u Ujedinjenom Kraljevstvu i New York Timesa u SAD-u, su npr. u Srbiji gdje su koristili ikonografike kod poplava, ali i kod izbora, Francuskoj, te u Hrvatskoj kod Index.hr koji, nažalost, nije toliko relevantan medij”, navela je Folger.

Andree-Zaimović je dodala da se nada da će na ovaj način biti otvorennovi standard u novinarstvu u BiH koji će podrazumijevati drugi način komunikacije sa čitateljima bh. medija.

“Važne činjenice i informacije za ostvarenje ljudskih prava su često ‘nečitljive’ i ‘skrivene u brojevima’. Data novinarstvo skrivene, zamagljene informacije pretvara u jasnu sliku, te tako građaninu daje dokaz, argument. Data novinarstvo postaje metod, a infografika alat za suočavanje s institucijom u postizanju više razine ljudskih prava”.

Važno je istaći da su Mape ljudskih prava djelo u progresu. S obzirom na to da se podaci mijenjaju, otvorena je posebna e-mail adresa infografike@radiosarajevo.ba na koju korisnici mogu poslati komentare i eventualne korekcije.  Također, mape se konstantno dopunjuju novim temama, pa je za očekivati da će se kolekcija proširivati i prerasti u kapitalni projekt konstantnog mapiranja ljudskih prava u našoj zemlji.

izvor: radiosarajevo.ba