Proteklog vikenda na Jahorini, od 16 – 18. juna 2023. godine, Forum lijeve inicijative i Kalevi Sorsa fondacija iz Finske organizovali su edukaciju pod nazivom Multikulturalizam, model budućnosti.

Cilj edukacije je ojačati kapacitete mladih ljudi u promišljanju pojma multikulturalizma.

Mladi iz Bosne i Hercegovine su razgovarali/e o značaju i važnosti multikulturalizma sa prof. dr. Elvisom Fejzićem, te diskutovali/e o njegovim oblicima kroz različite političke sisteme i historiju.

Drugi dan je bio posvećen temi o etničkoj izgradnji mira i izgradnji države  o čemu smo diskutovali sa prof. dr. Majom Savić – Bojanić. 

Učesnici/ce su razmjenili/e znanja i iskustva na temu Delikti iz mržnje i posljedice na multikulturalizam, zajedno sa dr. sci. Srđanom Vujovićem. 

Pozitivne prakse i institucionalne mehanizme koji štite ljudska prava različitih etničkih grupa u Finskoj predstavio je Marko Stentross i podjelio svoja iskustva o kulturnoj raznolikosti.

Interaktivna radionica Šta za mene predstavlja multikulturalizam? imala je za cilj potaknuti diskusiju među učesnicima/cama. 

Za kraj edukacije smo razgovarali/e o više – identitarnim rješenjima naspram separatističkih rješenja kao što su autonomija, institucionalizacija prava manjina i dr. kako bi učesnici/ce izabrali/e potencijalna rješenja i uspješno promovisali/e multikulturalizam u svojim lokalnim zajednicama.

Certifikate o uspješno završenoj edukaciji svim polaznicima/cama uručio je Seudin Novalić, predsjednik Skupštine Foruma lijeve inicijative.