Tokom Sedmice ravnopravnosti spolova, koja se obilježava 01.-8.3.2017. godine, Forum lijeve inciijative je, u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme, i uz podršku interesnih oblika promovisao javnu politiku „Muškarci i ravnopravnost spolova“ koja predstavlja strategije i pristupe za uključivanje muškaraca u ravnopravnost spolova.

Cilj je da se ukaže na  ravnopravnost položaja žene u društvu, na radnom mjestu, obrazovanju, u porodici, i u svim drugim segmentima društva.

FLI je uz podršku Foruma žena organizovao 6 okruglih stolova na temu „ Uloga muškaraca u ravnopravnosti“, koji su se održali u Tuzli, Sarajevu, Tešnju, Doboj Jugu, Maglaju i Brezi. Među prisutnim su bili predstavnici/ce nevladinih organizacija, zatim mladi vijećnici i vijećnice, predstavnici/ce lokalnih vlasti, koji su kroz diskusiju govorili o rodnoj nejednakosti i obostranoj podršci koja je potrebna za ravnopravan položaj žena u društvu i porodici.

Na Međunarodni dan žena, realizovane su ulične akcije na 15 lokacija širom Bosne i Hercegovine, gdje se uz karanfil dijelio i letak kojim se željela podići svijest građana o borbi za aktivno uključenje muškaraca u borbu za ravnopravnost spolova.