Na Trebeviću održan sastanak učesnica – Program mentorstva za žene


Dosadašnji rad na “Programu mentorstva za žene” krunisan je dvodnevnom radionicom na Trebeviću od 6. do 7. decembra 2019. godine. Ovaj sastanak Forum lijeve inicijative je organizovao u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Cilj ovog sastanka je bila prezentacija inicijativa i aktivnosti koje su učesnice ovog programa, zajedno sa mentoricama, pokrenule u svojim lokalnim zajednicama. Učesnice Programa mentorstva za žene su dolazile iz četiri kantona: Sarajevski, Tuzlanski, Srednjo-Bosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

O uspješnosti ovog programa govori i to da su se mnoge učesnice aktivno angažovane u svojim lokalnim zajednicama te da su pokrenule inicijative, na kojima sada rade uz pomoć vijećnika i zastupnika iz njihovih općina i kantona.