Dosadašnji rad na “Programu mentorstva za žene” krunisan je dvodnevnom radionicom na Trebeviću od 6. do 7. decembra 2019. godine. Ovaj sastanak Forum lijeve inicijative je organizovao u suradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme i fondacijom Kalevi Sorsa iz Finske.

Cilj ovog sastanka je bila prezentacija inicijativa i aktivnosti koje su učesnice ovog programa, zajedno sa mentoricama, pokrenule u svojim lokalnim zajednicama. Učesnice Programa mentorstva za žene su dolazile iz četiri kantona: Sarajevski, Tuzlanski, Srednjo-Bosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton.

O uspješnosti ovog programa govori i to da su se mnoge učesnice aktivno angažovane u svojim lokalnim zajednicama te da su pokrenule inicijative, na kojima sada rade uz pomoć vijećnika i zastupnika iz njihovih općina i kantona.