Adi Kasumović

Web-administrator

Administriranje web-rješenja, kreiranje web-stranica i ostale vještine iz oblasti digitalnog marketinga savladao je samostalno. Dugi niz godina radi kao grafički dizajner, što samostalno, što u okviru kompanija u kojima je radio. U tom periodu radio je na brendingu konferencija. događaja, online kampanja, radio je DTP za više desetina publikacija, kako za Forum lijeve inicijative, tako i za mnoge druge nevladine organizacije i autore.

Kao koordinator projekta izradio je Mapu prava i usluga Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, što je prvi takav internet registar prava u Bosni i Hercegovini.

U Forumu lijeve inicijative je angažiran je na održavanju web-sistema, kao i za grafički dizajn.