Anida Šabanović

Saradnica za rodna pitanja

Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Iskustvo u izradi politika ostvarila je saradnju sa različitim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH kao konsultantica i saradnica. Autorica je i koautorica izvještaja, političkih analiza i tekstova vezanih za proces europskih integracija, kao i rodna pitanja. Direktorica je Vanjskopolitičke inicijative BiH od aprila 2019. godine, gdje radi i kao viša istraživačica.

Angažovana je na projektima vezanim za javnu upravu i reformske procese, europske integracije, borbu protiv korupcije te ljudska prava i prava žena. U VPI BiH obavlja različite organizacijske i projektne aktivnosti, čime je doprinijela dodatnoj profesionalizaciji organizacije, a u Forumu lijeve inicijative angažirana je na programima političkog osnaživanja žena.