Hamza Pecar

Projektni menadžer

Diplomirao je na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu, kao prva generacija bachelora iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Tokom studiranja učestvovao je na programima i bio član međunarodnih nevladinih organizacija i projekata iz kojih se izdvaja IoFC Switzerland (Initiative of Change Caux), OneEurope, TEMPUS DEPOCEI.

Oblasti u kojima se najviše formalno i neformalno usavršavao su međunarodni odnosi sa fokusom na politike Europske Unije i SAD, te razvijanje javnih politika i policy brifova. Posebno se ističu: Učešće kao mladi ambassador iz BiH na program IoFC, Program pisanja policy brifova u u organizaciji FEPS & NDI, te pozicija volontera ambasadora u OneEurope.

U Forumu lijeve inicijative radi na poslovima projektnog menadžera.