Ivana Kerleta

Projektna asistentica

Magistrirala je iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije na Univerzitetu u Sarajevu. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radi pri nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, kao i znanje u vezi projektnog ciklusa i realizacije projektnih ideja.

Oblasti u kojima djeluje i profesionalno se usavršava odnose se na politički aktivizam i participaciju u političkom životu u Bosni i Hercegovini, te podrška aktivnostima za edukaciju mladih i žena.

U Forumu lijeve inicijative radi na poslovima projektne asistentice.