Malik Garibija

Policy LAB menadžer

Diplomirao je i magistrirao kao redovan student na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija aktivno djelovao u brojnim nevladinim organizacijama, u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka i kao istraživač u Centru za studije o izbjeglim i raseljenim osobama Fakulteta političkih nauka. Nakon završenog redovnog studija profesionalni radni angažman započeo je u Socijaldemokratskoj partiji BiH kao savjetnik za PR, koordinator Službe za odnose s javnošću i marketing, te naposlijetku kao sekretar za javne politike i političke inicijative SDP BiH. Autor je brojnih zakona i inicijativa, a služio je i kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sararajevo u tzv. “Vladi Šestorke”.

Sa brojnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama sarađivao je kao istraživač, predavač, autor javnih politika, PR i konsultant, među kojima su: OSCE, GIZ, UNHCR, Olof Palme Centar, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Humanity in Action, Međunarodni republikanski institut (IRI), Home and Hope for Children (HHC), Fondacija Boris Divković, itd. U Forumu lijeve inicijative angažovan je kao menadžer Policy Lab-a, centra za kreiranje, razvoj, promociju i implementaciju javnih politika.