O nama

Forum lijeve inicijative je udruženje političkih aktivista i aktivistica, lijeve političke orijentacije, organizacija civilnog društva, sindikata, koji budućnost Bosne i Hercegovine i vide u zagovaranju i razvijanju društva utemeljenog na socijaldemokratskim vrijednostima socijalne pravde i solidarnosti.