Održan drugi modul Akademije socijalne demokratije


Drugi, trodnevni modul Akademije socijalne demokratije, na kojem se obrađivala tema Politička komunikacija, realizovan je 05.06.2016. godine.  Učesnici/ce su u petak gledali film Game Change.

Akademiju je otvorio direktor FES-a, Maurius Müller Hennig.

Drugi dan II modula, učesnice i učesnici su imali priliku slušati predavanja o definiciji, istoriji i elementima političkog spektakla, zatim o političkom spektaklu kao obliku političke komunikacije. Učesnici/ce su o navedenim temama diskutovali sa predavačima, Alisom Vrabac i Vukom Vučetićem.

Treći dan II modula Akademije, učesnici/ce su započeli predavanjem na temu Značaj formiranja političke poruke i anatomija političke poruke, zatim  Poruke u međunarodnim kampanjama i kako sačiniti efikasnu poruku, AIDA model. Predavači tokom trećeg dana Akademije su bili Alisa Vrabac i profesor Besim Spahić.

Drugi modul Akademije socijalne demokratije je održan na Jahorini, a naredni modul je planiran za oktobar.