U proteklom periodu od 28. do 30. jula 2021. godine održali smo drugi po redu modul Mentoring programa-političko osnaživanje žena. Ovaj program namjenjen je osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima, a provodi ga Forum lijeve inicijative i Friedrich-Ebert-Stiftung BiH. 

Sa polaznicama smo se družili svaki dan od 17:00-20:00 sati putem Zoom platforme, ovoga puta govorili smo o identifikaciji problema u njihovim lokalnim zajednicama te pronalasku rješenja. Riječi je bilo i o zagovranju te pravilnoj komunikaciji sa ključnim akterima koji mogu biti saveznici ka rješavanju problema u njihovoj lokalnoj zajednici. 

Drugi dan mentoring program bio je posvećen Zelenim politikama u BIH, a diskusija se vodila oko legislative u ovoj oblasti, te šta činimo u ovoj oblasti, a šta bi trebali. Razgovarali smo i o klimatskim promjenama te njihovom uticaju na stvarnost u kojoj živimo te posljedicama koje ćemo tek osjetiti ako nastavimo zanemarivati ovaj značajan problem. 

Posljednjeg dana drugog modula bilo je riječi o dostojanstvenom radu te položaju radnika i radnica u našem društvu, zatim ulozi sindikata te načinima ostvarivanje pravednijih uslova rada.


Ukupa broj učesnica na ovom programu je 25. Nastavak realizacije programa je planiran u oktobru kada će se održati treci modul.