Dana 31.10. 2013. godine sa početkom u 18.00 sati u Sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva održan je okrugli stol na temu “Forum mladih SDP BiH Sarajevo i društveno politički aktivizam.”

Okrugli sto je održan u organizaciji Kantonalnog FOM SDP BiH Sarajevo i Kantonalne organizacije SDP BiH Sarajevo. Moderatori okruglog stola su bili Igor Mišković, sekretar KO SDP BiH Sarajevo i Ena Duran, predsjednica KO FOM SDP BiH Sarajevo. Ovom okruglom stolu se odazvalo preko pedeset članova i članica FOM-a u Kantonu Sarajevo koji su aktivno uzeli učešće u diskusiji.

Diskutovalo se o ulozi mladih u SDP-u, kadrovskoj politici, transparentnosti i informisanju građana i članova, što će doprinijeti boljem radu i daljem razvoju FOM-a, te jačanju kapaciteta u predstojećoj kampanji.

Definisani su interni i eksterni prioriteti unutar same organizacije. Posebno se uvažilo mišljenje članova i članica koji su istakli svoje probleme sa kojima se suočavaju, a koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti daljem djelovanju i budućim aktivnostima SDP-a. Okrugli stol je bio od velike važnosti kako bi se definisali ciljevi za naredni period, a sama diskusija je bila veoma produktivna i motivirajuća.

Na kraju su usvojeni zaključci koji će se proslijediti Predsjedništvu KO SDP BiH Sarajevo.

Izvor: KO FOM SDP BiH Sarajevo