Stanje sigurnosti u društvu bila je tema okruglog stola održanog u Mostaru 17. februara 2022. godine. Uvodničari na okruglom stolu bili su: Lana Prlić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH, Ismet Lulić, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, Arman Zalihić, vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mostara i Elmedin Muratbegović, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Na okruglom stolu prisutni su upoznati o Amandmanu na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine koji predviđa da se svim policijskim službenicima  u FBiH omogući nabavka body kamera. Ovaj vid nadzora štiti i policijskog službenika i građane. Praksa u drugim državama je pokazala da nošenje ovih kamera povećava jednako postupanje prema građanima te može prevenirati određena devijantna ponašanja.

Na koncu istaknuto je da inicijative koje mogu doprinjeti poboljšanju policijskih praksi provođenja zakona više su nego dobrodošle. Veći nadzor će omogućiti sa jedne strane poboljšanje kvaliteta rada policije i zaštititi integritet policijskih službenika dok sa druge strane pružit će se zaštita i građanima i građankama u postupanju službenih lica, te u svakom slučaju povećati transparentnost rada policije.Obzirom na važnost same teme, nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija.