Zaštita porodice sa djecom bila je tema jučerašnjeg (6.10.) okruglog stola održanog u Mostaru. Uvodničari na okruglom stolu bili su: Lana Prlić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH i Malik Garibija, bivši ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a svojim učešćem doprinos okruglom stolu dao je i Ivan Boban, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH.

Malik Garibija je dao svoj osvrt na temu iz ugla pozicije koju je obnašao, te je bilo govora o predloženim zakonima i aktivnostima kada je u pitanju ova oblast, izmjenama i dopunama zakona, kao i vodeći se primjerom Kantona Sarajevo, zakonskim rješenjima primjenjivim i na ostale kantone i jedinice lokalne samouprave.

Na okruglom stolu Lana Prlić je prisutne upoznala o Nacrtu Zakona o zaštiti porodice sa djecom, o uspostavi alimentacionog fonda, roditeljima usvajateljima, roditeljima njegovateljima i drugim zakonima i inicijativama.  Na koncu Prlić je naglasila kako djelovanje na temama kao što su zaštita porodice sa djecom pokazuje koliko nam je zapravo stalo do svake porodice u Bosni i Hercegovini.

Obzirom na važnost same teme, nakon uvodnih izlaganja uslijedila je konstruktivna diskusija. Okrugli sto organizovan je u organizaciji Foruma lijeve inicijative uz podršku Westminster fondacije za demokratiju.