Dana 4. i 5. jula 2015. godine na Jahorini je održan trening “Izrada rodno osjetljivih javnih politika”, koji je organizovan od strane Foruma lijeve incijatve uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, a u saradnji sa Forumom žena SDP-a Bosne i Hercegovine.

U subotu voditeljica projekta Nina Karađinović je govorila na temu kreiranja rodno osjetljivih politika, dok je direktor Foruma lijeve incijative Miroslav Živanović govorio o istraživanju i pisanju javnih politika. Takođe, predavanje je održala i ekspertica Emina Abrahamsdotter, koja je govorila o važnosti rodne ravnopravnosti i načinu kreiranja rodne analize, te o integrisanju rodne perspektive u izradu planiranih javnih politika.

11713807_428191524052829_1438126516738829945_o

Učesnice seminara je pozdravio i generalni sekretar SDP BiH Irfan Čengić, koji je tom prilikom pozvao aktivistice Foruma žena da se aktivno uključe u izradu i izmjene Programa i Statuta Socijaldemokratske partije SDP BiH.

U drugom dijelu održavanja treninga, prezentovao se rad učesnica u grupama.