U periodu  od 11. do 13. maja 2018. godine, u Doboju je održana Politička škola 2018, u organizaciji Foruma lijeve inicijative, uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

Političku školu je otvorio Marius Müller, direktor FES-a u Bosni i Hercegovini, a učesnici i učesnice su imali priliku da razgovaraju i sa Vojinom Mijatovićem, potpredsjednikom Glavnog odbora SDP BiH.

Drugi dan Političke škole je bio rezervisan za temu političkog aktivizma, koju je prezentovao Nermin Deljkić, vijećnik u OV Tešanj. Anida Šabanović, iz Vanjskopolitičke inicijative je upoznala polaznike/ce sa primjenom projektnog menadžmenta u politici.Kako političke partije sarađuju sa nevladinim organizacijama, objasnila je Ajla Kasumović, program menadžerica u Nacionalnom demokratskom institutu.  Drugi dio dana je bio rezervisan za temu korupcije i kako se izboriti sa istom, o čemu su razgovarali sa Srđanom Vujovićem, magistrom kriminologije. Radionicu javnog nastupa, polaznici i polaznice su odradili sa Sašom Madackim, trenerom za javni nastup i rukovodiocem Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu. Posljednji dan Političke škole, Midhat Izmirlija, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, je prezentovao Politički  i Izborni sistem Bosne i Hercegovine. Izlaganjem Amele Kišić, na temu Žene u politici je završena ovogodišnja Politička škola.

Na samom kraju, polaznicima i polaznicama su uručeni certifikati o uspješno  završenoj edukaciji.