Forum lijeve inicijative je u suradnji s partnerskom organizacijom Kalevi Sorsa fondacijom iz Finske u protekla dva dana, 8. i 9. decembra 2020. godine, održao edukaciju pod nazivom „Multikulturalizam – model budućnosti“. Na edukaciji su prisustvovali mladi politički aktivisti i aktivistice, kao i NVO aktivisti i aktivistice, te društveno anagžirane osobe. Shodno trenutnoj pandemijskoj situaciji, edukacija je održana online, putem Zoom platforme.

Učesnici i učesnice ovog edukativnog programa imali su priliku razgovarati o tome šta je multikulturalizam i koji su njegovi oblici kroz historiju,  kakav je odnos medija i multikulturalizma kolika je važnost medija u globalizaciji. Također, bilo je i riječi o govoru mržnje ali i drugim deliktima iz mržnje te njihovim posljednicama na multikulturalizam. Multikulturalizam je pojam koji je podjednako važan i za humanističke i za društvene nauke, a jedna od najprihvaćenijih definicija je da multikulturalizam predstavlja podjednake mogućnosti za sve, uz poštivanje kulturalnih razlika. Također, polaznici ove edukacije imali su priliku saznati koje je generalno pojašnjenje termina multikulturalizam i njegovog značenja te u kojim oblicima je on postojao u raznim političkim sistemima kroz historiju.

Ova edukacija je popraćena aktivnom diskusijiom i interaktivnim razgovorom među polaznicama i polaznicima te edukatorima i edukatoricama.